90 procent. Så mycket gick sökordsannonseringen i Sverige upp andra kvartalet i år. Inför nästa rapport som kommer om ett par veckor är det ingen som väntar sig en inbromsning. Snarare tvärtom - taket för sökordsmarknaden är långt ifrån nått.

– Vi tror på fortsatt stark tillväxt, säger Elisabeth Trotzig, chef för Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM.

Det är bara tre år sedan Google etablerade sitt kontor i Sverige. Då tog försäljningen av köpta sökord, alltså textannonser som ligger i Googles sökresultat, fart på den svenska marknaden. Sen dess har det gått med rekordfart. Andra kvartalet i år växte marknaden med 89,8 procent, enligt statistik från IRM.

Bakom de skyhöga tillväxtsiffrorna ligger dels en ökning av antalet kunder - allt fler företag satsar på köpa sökord. Men det handlar också om att priserna har gått upp. Sökord säljs genom budgivning: den som är beredd att betala mest får bäst placering i det köpta sökresultatet. Ju fler aktörer som är inne på marknaden, desto högre blir priserna.

– Det är ett helt annat sätt att marknadsföra sig på, och ingångströskeln är låg. Det är också ett helt nytt sätt att köpa reklam. Man betalar bara för prestation, inte på räckvidd som i andra medier där du betalar oavsett om någon har sett reklamen eller ej, säger Elisabeth Trotzig.

Totalt har sökordsmarknadsföringen omsatt 463 miljoner kronor i Sverige årets två första kvartal. Med rådande tillväxttakt är det en miljardbransch före årsskiftet.

Sett till hela annonskakan på internet står sökord för omkring 20 procent idag. I USA och Storbritannien, där marknaden för köpta sökord är mer mogen, står den för 41 respektive 57 procent, enligt Internet Advertising Bureau, IAB.

– Sökord kommer att ta en större andel även i Sverige, spår Elisabeth Trotzig.

En bransch som fått stå tillbaka för den nya sökannonseringen är de gamla katalogerna. På Eniro, som gör Gula sidorna, har man mött "hotet från internet" genom att själva hoppa på tåget och starta en sökmotor där man säljer sökord. Christer Pettersson är chef för Eniro.se och berättar att priserna på sökord går upp varje månad.

– Min gissning är att budgivningen har ökat med 50 procent på ett år, både hos oss och hos Google. Priserna är på väg uppåt, det finns många kategorier av sökord som många företag vill äga.

Christer Pettersson tror inte att sökordsannonsering kommer att ta lika stor andel av internetannonseringen i Sverige som i USA och Storbritannien. Men att det fortsätter öka råder inget tvivel om.

– Sökord är sannolikt den största kategorin inom internetannonsering inom några år. Och internet är snart det största annonsmediet.

Fakta

Sökordsannonsering, eller att köpa sökord, innebär att du betalar för en textlänk på Google. När en användare söker på det sökord eller sökbegrepp du har valt - till exempel "ögonoperation" eller "billigt bredband" - visas din länk i sökresultatet.

De köpta länkarna visas överst och vid sidan av det vanliga sökresultat som Googles sökmotor tar fram (så kallat organiskt sökresultat).

Hur bra placering ditt företags länk får beror på hur mycket du är beredd att betala. Försäljningen av sökord sker via budgivning och den som bjudit mest för länken just nu hamnar högst upp. Man betalar för varja användare som klickar på annonsen.

Sökord säljs av alla stora sökmotorer, alltså även MSN och Yahoo/Overture. Google är dock överlägset störst på den svenska marknaden.