Under sommaren hamnade Microsoft och det svenska standardinstitutet SIS i hetluften. Det sedan ett stort antal nya medlemmar plötsligt anslutit sig till den arbetsgrupp på SIS med uppgift att avgöra om Microsofts dokumentformat Office Open XML skulle stämplas som internationell standard eller ej.

Samma historia upprepade sig på flera håll runt om i världen. Arbetsgrupper inom de olika ländernas standardorgan fick plötsligt ett stort antal nya medlemmar i form av företag och intresseorganisationer med en vilja att svänga opinionen till sin fördel.

CS kunde även avslöja att Microsoft i minst två fall erbjudit ”extra marknadsbidrag” till partnerbolag som röstade till deras fördel i frågan. Sverige lade ned sin röst och ISO röstade senare nej till ooxml med knapp marginal.

De ISO-grupper som arbetade med ooxml har nu gått vidare till andra frågor, men i kölvattnet av den omskrivna omröstningen står arbetet på flera håll still inom organisationen. Det på grund av att det stora antal medlemmar som anslöt till ISO för att påverka ooxml-omröstningen, men inte längre bryr sig om att delta i diskussionerna.

I ISO-gruppen SC34, som sköter frågor om bland annat dokumentformaten odf och pdf, har inte ett enda beslut kunnat fattas sedan dess. Detta eftersom ISO-beslut kräver att minst hälften av de röstberättigade medlemmarna i en grupp deltar i en omröstning. SC34 fick hela 23 nya medlemmar i samband med ooxml-omröstningen. Av dessa har bara en liten andel brytt sig om att delta i diskussioner som inte rör ooxml.

Även i Sverige har de medlemmar som anslöt sig i samband med ooxml-omröstningen varit allt annat än aktiva. Det säger Anneli Hagdahl, projektledare på SIS med ansvar för den grupp som skötte omröstningen i ooxml-frågan. Mycket få av de nya medlemmarna har deltagit i diskussioner kring andra frågor, men eftersom att reglerna på SIS skiljer sig från de hos ISO så har det inte påverkat arbetet nämnvärt.

– Vi informerar om alla ärenden som går ut via ISO. Sen har medlemmarna en viss tid på sig att ta ställning. Man brukar säga att hör man inte av sig så tycker man ingenting. Då får man gilla det beslut som tas. Vi behöver inte avkräva svar från alla, säger Anneli Hagdahl.

För Sveriges del är diskussionerna om ooxml avslutade. Det eftersom att SIS lade ned sin röst inför den internationella omröstningen på grund av frågetecken kring hur omröstningen gått till.

– Vi kommer inte att vara med då ISO går igenom alla ländernas kommentarer i februari. För oss är ooxml-frågan över för tillfället. Men vi jobbar vidare med andra ärenden, säger Anneli Hagdahl.

Situationen i grupp SC34 beskrivs i detalj på sajten consortiuminfo.org.