Webb-tv-tittandet i Sverige växer snabbt. Var tionde 15-74-åring säger nu att de tittat på något webb-tv-innehåll ”igår”.

Totalt har webb-tv en daglig räckvidd på 700 000 personer. Allra störst är webb-tv bland unga killar, nära var tredje 15-24-åring svarar att de tittar på webb-tv en genomsnittlig dag.

– Trenden är mycket stark. Vår bedömning är att mer än varannan 15-74-åring är webb-tv-nyttjare om ett år. För aktörerna på marknaden innebär detta stora möjligheter, men det ställer också en del nya krav. Det måste vara enkelt för användaren, dessutom är det få som vill betala. Mycket talar för stark utveckling också av reklam i samband med webb-tv säger Marie Nilsson, vd på Mediavision.

Bland de största webb-tv-sajterna i Sverige återfinns Aftonbladet, Youtube, SVT och TV4. Det innehåll som konsumeras allra mest är kortare klipp, men även hela program lockar.