I Sverige är intresset för mobila positions- och gps-tjänster mycket stort.

Henrik Jeppsson på Ericsson Mobile Platforms säger att vardagsnavigeringstjänster är något som det pratats om i fem år, men det är först nu som det verkligen börjar ta fart.
– Ericsson Mobile Platforms har genomfört intervjuer med flera tusen användare i hela världen om vilka tjänster dom är mest intresserade av, säger Henrik Jeppsson. Det klara svaret är att folk vill ha positionstjänster. Det gäller inte minst i Sverige där användare alltid är snabba att ta till sig ny teknik.

Den tjänst som verkligen har gjort att gps-intresset i Sverige har exploderat är navigeringstjänsterna för bilförare. Här ser Henrik Jeppsson en hel del tjänster som går att utveckla.
Genom gps-användares positionering går det att se var bilköer finns och andra bilförare kan sedan undvika den vägsträckan. Även vägarbeten och fartkamerors placering kan rapporteras in så att andra gps-användare vet vad som händer på de vägsträckor där de befinner sig.

En tjänst som efterfrågas av många föräldrar är spårning av barnen. Barnen utrustas med en gps-sändare som talar om barnets position för föräldrarna.

– Det behöver inte nödvändigtvis vara en telefon, säger Henrik Jeppsson, men en sändare som kan placeras i kläderna eller skolväskan. Föräldrarna kan sedan hålla koll på var barnet befinner sig via en dator eller mobil.

Henrik Jeppsson berättar att det finns sändare med avstängningsknapp, så att barnen kan känna att de inte alltid behöver vara övervakade.

Men gps-enheten sänder även om barnet trycker på ”avstängningsknappen” och föräldrarna kan lugnt fortsätta att ha koll på var deras barn befinner sig.

Nödsamtalspositionering är en tjänst som både Ericsson mobile platforms och Teliasonera tittar på.

Tjänsterna är tänkta att användas i överfallslarm, för att kalla på hjälp om man skadat sig eller om bilen går sönder mitt ute i ingenstans.

Men med just nödsamtalspositioneringen finns det vissa problem just nu.

Det beror framför allt på att inomhustäckningen fortfarande är för dålig och att det då är svårt att få den mer exakta positionering som behövs för nödsamtal.

Fakta

Lokala företagssökningar, ”gula sidorna i mobilen”.

Spårningtjänster för taxi- och fraktbolag, så att de lätt kan hålla koll på sina bilar.

Exakt tid och position taggas på bilderna när man använder mobilens kamera.

Gps-baserade tävlingar, som till exempel mer organiserade former av geocaching, ”skattjakt med gps”.