– Regeringen saknar överblick, förståelse och politisk vilja för att ta ansvar för it-infrastrukturen i Sverige, säger Anders Comstedt, som en gång startade Stokab och i dag hjälper regeringar i och utanför Europa med infrastruktursatsningar.
– Det jag är mest besviken på är att nu när it går från hajp till att synas i produktivitetsstatistiken saknas en visionär politik och en framåtriktad telepolitisk debatt.

Enligt EU-kommissionen ska hälften av tillväxten komma från it-sektorn. It-kommissionären Viviane Reding vill se stora satsningar på Europas it-infrastruktur. EU ser mer fiber och delad infrastruktur som nyckeln till tillväxten. Men Sverige går i otakt.

– Vår tidiga fiberdebatt dog. Nu diskuterar vi om adsl och reglerad bitströmsaccess räcker. Vi fastnar hela tiden på cykelställsfrågor kring småaktörer i stället för att ta tag i de grundläggande infrastrukturella problemen. Prislappen på Telia verkar stå i vägen för allt framåtriktat. Sälj eländet så vi kommer vidare, säger Anders Comstedt.

EU pumpar också ut miljarder i regionalstöd till infrastruktur, främst i glesbygden.

– Glesbygd, enligt en del EU-definitioner, motsvarar allt utanför storstäderna i Sverige. Andra länder utnyttjar stödreglerna maximalt och håvar in massor av pengar, men i Sverige har inte regionalpengarna alls utnyttjats för detta i samma utsträckning. Uppenbart av grumliga kvardröjande politiska skäl, säger Anders Comstedt.

Ett annat exempel är vad som skett efter stormarna Gudrun och Per. Elbolagen satsar miljarder på att gräva ner sina elnät, men långtifrån alla lägger ner fiber eller ens tomrör samtidigt, så kallad samförläggning. Det skulle kunna göras för en försumbar kostnad. Men varken elbolag eller telebolag vill betala, så beslutet om investeringen har hamnat på den enskilde fastighetsägaren.

– Hur kan man ens tänka tanken på att lägga ett strukturellt ansvar på en enskild eller ett snabbt hoprafsat byalag? Man försitter den enda chansen på 50 år att få fiber till en mängd byar till en tiondel av priset. Kostnaden kunde man ha räknat hem bara på Telias kommande underhåll av fallfärdiga stolpar, säger Anders Comstedt.

Den nödvändiga koordineringen kan bara göras av näringsdepartementet, hävdar Anders Comstedt. Regeringen måste se till att en samförläggning sker.

– Det är inte en fråga om pengar från regeringen utan om att peka med hela handen på såväl myndigheter som andra aktörer och säga vad den förväntar sig för samspel. Det ansvaret faller på Maud Olofsson och näringsdepartementet, men där finns ingen hemma. Fixar man inte en sådan enkel sak är det inget annat än oförstånd, säger Anders Comstedt, som tycker att telepolitiken är blockerad av ägarfrågan och negligerar användarna.

– Näringsdepartementets omvärldsbevakning kommer från de stora pojkarna, Telia och Ericsson, som har lobbyister i korridorerna dagligen. Det har knappast några bostadsrättsföreningar eller byar på landsbygden.

Fakta

EU-kommissionen har satt som mål att alla EU-medborgare ska ha tillgång till bredband 2010.

Enligt kommissionen kan EUs strukturfonder och stöd för landsbygdsutveckling finansiera bredbandsprojekt. Kommissionen utesluter inte att statsstöd kan hjälpa till att finansiera utbyggnaden.