Bredbandsutbyggnaden i Sverige skulle kunna bli omkring fem miljarder kronor billigare om möjligheten att samförlägga elkabel och fiber utnyttjades fullt ut. Det visar beräkningar från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

– Elbranschen gräver ner 4 500 mil elledningar, det är ju ett tåg man måste hoppa på, säger Björn Galant, infrastrukturansvarig på LRF.

Eon erbjuder sig i dag att lägga ner fiber eller tomrör med sin elkabel för 15 kronor per meter, en tiondel av kostnaden för att gräva ner fiberkabeln separat. Med den taxan skulle en samförläggning i samtliga elnät som nu grävs ner kosta 675 miljoner kronor.

Det anslag för ökad samförläggning som regeringen presenterade i höstbudgeten är 75 miljoner kronor nästa år och lika mycket året därpå. ”Kaffepengar”, säger flera experter CS talat med. Björn Galant är något mer diplomatisk.
– Det är bättre än ingenting. Nu gäller det att komma till skott, att hitta former där de olika aktörerna sätter sig ner vid samma bord och gör en gemensam planering, säger Björn Galant.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson, c, tillsatte nyligen ännu en utredning om it-infrastrukturen i Sverige, kallad Bredband 2013. Utredaren är det centerpartistiska kommunalrådet i Enköping, Åke Hedén. Han ska utvärdera det nuvarande bredbandsstödet, ta ställning till om det är motiverat med fortsatta statliga åtgärder och även överväga åtgärder för att främja samförläggning.

Utredningen ska vara klar den 18 april och målet är att alla orter och ”en klart övervägande del” av landsbygden ska ha tillgång till bredband med hög överföringskapacitet vid utgången av 2013.

Redan i februari i år lämnade tillsynsmyndigheten på området, Post- och telestyrelsen, PTS, ett förslag till bredbandsstrategi för Sverige, som gått ut på en bred remissrunda. I PTS utredning var målet bredband till alla hushåll och företag senast 2010. PTS efterlyste i sin rapport att regeringen ”skyndsamt” utreder hur man förmår berörda parter att samförlägga ledningar för bredband med elledningar.