- Det är självklart bra att Bodströms förslag röstades ned. Nu ska parlamentet ta ställning till ett omarbetat förslag, säger Charlotte Cederskiöld, moderat parlamentariker.

Hittills har det varit oklart om det är ministerrådet som ensamma bestämmer, eller om parlamentet har något att säga till om.

- Sedan vi fick med oss Tyskland har parlamentet medbestämmande, säger Charlotte Cederskiöld.

I förra veckan lade kommissionen ett förslag som i mycket stödde ministerrådets. Enligt Cederskiöld kommer detta omarbetas. En lagringstid på max tre månader kan enligt henne accepteras, inte ett år som tidigare sagts.

I motståndet mot trafikdatalagringsförslaget har moderaterna allierat sig med vänsterpartiet.
- Egentligen är nästan alla ledamöter i parlamentet emot förslaget. Det är verkligen ovanligt, men i just den här frågan är vi beredda att samarbeta med moderaterna, säger Jonas Sjöstetdt, vänsterpartistisk parlamentariker.

Det märkliga är att Thomas Bodström så sent som i förra veckan i en intervju med CS trodde att utgången skulle bli en helt annan.
- Tidigare har parlamentet samstämmigt varit helt emot datalagringen. Men när jag var nere i Bryssel för någon vecka sedan sade ordföranden för det aktuella utskottet att det har vänt. Han trodde att lagringsförslaget skulle gå igenom i parlamentet, sade Thomas Bodström då.

- Det är konstigt att han har fått den uppfattningen. Jag säger i och för sig inte att kommissionens förslag inte kommer att gå igenom. Men det kommer att bli ett ordentligt omarbetat förslag, säger Charlotte Cederskiöld.