Upprörda röster har de senaste dagarna höjts mot Facebooks användarvillkor, som bland annat säger att den som lägger upp material på webbplatsen ger Facebook en ”evig” och ”oåterkallelig” rätt att använda materialet för sina egna syften.

Användaren kan radera material, men företaget reserverar ändå rätten att behålla arkivkopior av foton, texter och filmer.

Men flera ledande jurister tonar nu ner avtalets betydelse. Svensk upphovsrättslag kan i flera fall stå över Facebooks användaravtal och allvarligt begränsa vad företaget får göra med användarnas material.

– Kort uttryckt innebär det att oavsett om man har skrivit på ett avtal så tappar inte upphovsmannen sina laggivna rättigheter av ideellt slag, säger Jan Rosén, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Många former av återpublicering skulle kräva ett godkännande från individen som skapade materialet, trots att Facebook i avtalet tar sig rätten att förändra, förkorta, och offentligt publicera användarens material i nästan vilket syfte som helst. Även återförsäljning av material är uttryckligen tillåten.

– Om det använts av till exempel en reklambyrå kan den ligga illa till eftersom beteendet kan strida mot upphovsmannens ideella rätt.

Det är enligt svensk lag omöjligt att helt förhandla bort den ideella upphovsrätten, som innebär att material inte får spridas i förvanskad form eller i ett sammanhang där det inte hör hemma. Vem som är verkets upphovsman måste också framgå, även om det är möjligt att i enskilda fall efterge sin ideella rätt.

Även lagen om namn och bild i reklam kan komma att sätta krokben för planer på att sälja vidare användargenererat material.

– Den förbjuder just företag att i näringsverksamhet använda namn och bilder på enskilda människor i reklamkampanjer utan tillstånd. Motsvarande bestämmelse finns i USA, säger Monique Wadsted, på advokatbyrån Maqs.

Lagen har stor betydelse för hur reklam får utformas. I fallet Facebook innebär den sannolikt ett hinder för att sälja vidare delar av användarnas material i kommersiellt syfte.

– Annars skulle vi vara översvämmade av reklamkampanjer med privata bilder på kändisar, och det är vi inte.

Fakta

– Facebook utnyttjar användarens underläge, medvetna om att kanske bara några promille läser användarvillkoren, säger Per Ström, ledamot i regeringens it-råd och debattör i integritetsfrågor till Metro.

Bara en bråkdel av användarna tar sig tid att läsa igenom villkoren, tror han, och därmed vilar de på en osäker juridisk grund.

– Man tror att det är gratis att vara med. Men man betalar med sin personliga integritet och framtid.