I februari 2004 tog politikerna i landstingsstyrelsen i Stockholms län beslut om en ny it-strategi för vård och omsorg. Huvudnumret var det som kom att heta GVD – gemensam vårddokumentation. Arbetet med att ta fram ett it-system för central lagring av patientdata budgeterades till 200 miljoner kronor och det hela skulle vara sjösatt inom tre till fyra år.

Efter många förseningar lades projektet i somras på is, vilket CS kunde berätta om i september. Men CS har tagit del av siffror från en intern konsultrapport som visar att de tidigare beräknade kostnaderna för satsningen gravt underskattats.
GVD-systemet, som ännu inte finns i drift, har hittills kostat skattebetalarna 400 miljoner kronor och får en slutnota på 1,6 miljarder kronor 2010. Det är drygt fem gånger mer än vad landstinget tidigare sagt och åtta gånger mer än den ursprungliga budgeten.

Så sent som i september var den officiella versionen att projektet kostat 300 miljoner kronor och skulle landa i en slutnota på mellan 400 och 600 miljoner kronor.
Enligt vad CS erfar har projektet blött pengar under en lång tid. Exempelvis ska externa konsulter ha fakturerat projektet för 80 timmars arbete i veckan till ett pris om 1 100 kronor i timmen i flera år. Detta utan att några applikationer driftsatts och utan att vare sig beställare på landstinget eller leverantörerna själva dragit i nödbromsen.

Satsningen på en gemensam vårddokumentation har varit kontroversiell från start. Redan 2004 varnade landstingets revisorer för att GVD var ett högriskprojekt som krävde stark styrning av landstingsledningen både vad gäller verksamhet och budget. Revisorerna sa också att det kunde bli svårt att utvärdera nyttan med projektet.

I senare granskningar har revisionskontoret påtalat brister i genomförandestrategi, informations- och förankringsåtgärder gentemot vården och synkronisering mellan verksamhetsutveckling i vården och it-utvecklingen inom landstinget.

Dessutom har revisorerna konstaterat att det saknats en övergripande sammanhållen styrning av de projektaktiviteter som ingår i GVD och att det har varit svårt att få en bild av både kostnader och förväntad ekonomisk effekt.

Vinnarna på fiaskoprojektet är leverantörerna: WM-data, HP, Tietorenator, Teleca och Telia, som alla tecknat avtal för att leverera tekniska tjänster till projektet.

Urban Jonsson, tillförordnad it-direktör på Stockholms läns landsting, säger till CS att landstinget under hösten vidtagit flera åtgärder för att reducera den slutliga prislappen. GVD-programmet har lagts ner och arbetet flyttat in i ordinarie it-verksamhet.

– Vi gör allt för att kostnaden ska reduceras kraftfullt. De åtgärder vi vidtagit kommer att halvera utvecklingskostnaderna från 80 till 40 miljoner kronor och de löpande kostnaderna på Landstingsstyrelsens förvaltnings it-avdelning med 20 procent nästa år. Sedan ser vi över hur vi kan sänka kostnaderna ytterligare, säger Urban Jonsson.

Om besparingarna får avsedd effekt på slutnotan vet han ännu inte.

– Jag har ingen uppfattning om vad slutnotan blir, vi räknar på det.

Fakta

Beslutet om en ny it-strategi för hälso- och sjukvården togs av landstingsstyrelsen den 17 februari 2004. Ansvarigt landstingsråd var då Ingela Nylund Watz, s.

"Vården skall utgå från ett patientrelaterat synsätt med en livslång sammanhållen patientjournal" hette det i strategin.