En uppsjö program som baseras på öppen källkod utgör tillsammans OP5:s programfamilj för bevakning av nätverkstrafik och servrar. Själv framhäver OP5 enkelheten.
– Andra system är för komplexa. Visst är det häftigt att kunna bevaka 2 000 punkter på en server, men vem vill och orkar konfigurera det? Det är viktigt att kunna hantera ett system, men också att få rapporter som man förstår, säger Jan Josephson, affärsutvecklare på OP5.

Vilka ekonomiska besparingar innebär en investering i OP5:s programsvit?

– Det finns flera faktorer. Den direkta investeringskostnaden är en. Om HP Openview kostar 2 miljoner kostar vi 200 000 kronor.

– Den stora besparingen är emellertid öppen källkod. Man kan koppla OP5 mot vilket system som helst.
Tillgången till experthjälp är enorm i öppen källkods-
världen, enligt Jan Josephson.

– När det gäller HP Openview är det stängda system. Man kan försöka ringa killen i kostym för att få hjälp, om han kan komma, det är ju högkonjuktur och konsulterna är ofta fullbokade.

Bristen på användarvänlighet är en stor del av ett systems totala ägarkostnad.

I den senaste versionen har man sett över OP5:s
användargränssnitt och gjort det mer användarvänligt, bland annat genom rullgardinsmenyer med hjälptexter.

Olof Löfgren, applikationstekniker på Tullverkets it-enhet Tulldata i Luleå, bekräfta gärna OP5:s förträfflighet.

Främsta anledningen till att välja OP5 Logserver för Tullverket är att det bygger på öppen källkod.

– Genom detta kan man skära i kostnaderna. Att vi valde just OP5 beror på att företaget erbjuder support. Det är bra eftersom våra system är rätt speciella, och vi tillverkar systemkopplingarna själva.

Vad klarar OP5 av som konkurrenterna inte kan hantera?
– Man kan göra det mesta med HPs Openview och IBMs Tivoli, men dessa system är mer komplexa. OP5:s
Logserver kräver inte lika mycket, den är lättare att hantera.