Jag var ordförande på konferensen ”Mobilitet och trådlösa system” som hölls i Spegelsalen för ett par veckor sedan. Föredragshållare berättade om aktuella fallstudier och nya produkter.

Företag som lyckats med sina mobila lösningar har levererat acceleration. När de it-system som likt kroppens nervssystem knyter samman företaget görs tillgängliga varsomhelst ifrån, då kan företagskroppen röra sig snabbare. Mina kollegor som fanns på plats demonstrerade en prisbelönt lösning som förenklar arbetsdagen för servicetekniker över hela Europa.

Marknaden domineras av tre olika mobila strömningar och alla tre var representerade på konferensen. Den första bygger på att förlänga befintliga affärssystem till rörliga medarbetare. I fokus hamnar processer som är beroende av blanketter och manuella rutiner runt dessa. Den andra handlar om meddelandehantering och trådlös åtkomst till e-post, kalender och kontakter. Den tredje strömningen lägger grunden för bredare konsumenttjänster som bygger på sms-baserad kommunikation (från bokningspåminnelser till rösta på ”Idol-Danny”).

Det hettade till i Spegelsalen när frågan om valet mellan Windows Mobile (Microsoft) och Symbian (till exempel Nokia och Sony Ericsson) diskuterades. När it-avdelningarna stänger köksingången och tar kontrollen över plattformsvalet vinner Windows Mobile terräng. Microsoft har en sammanhängande arkitektur, i dagarna kompletterad med Mobile Device Manager 2008, och utvecklingsverktyg som tilltalar. Symbian-kusinerna har ett försprång både i modellutbud och i kvalitet i enklare telefoni-funktioner.

Mitt råd är att göra ett plattformsval i första hand på protokoll- och integrationsnivå och i andra hand på klientnivå. Valet av mobil plattform blir lika viktigt som valet av server- och skrivbordsplattform.

Med konferensens innehåll i åtanke kan jag konstatera att vi kommit långt. Så tänker jag på herrarna i Spegelsalen och tittar ut över konferens­deltagarna. Det går fortfarande bara en kvinna på hundra män. Visst har vi kommit långt?