Roger Wallis, professor på KTH och själv musikkompositör, skräder inte orden i sina omdömen om hur medieindustrin utnyttjar upphovsrätten och hanterar piratkopieringen på nätet.

– Om vi inte gör någonting snart så kommer samhällets hela stöd för upphovsrätten att försvinna, sade han under ett seminarium på tisdagen.

I stället för att bemöta hotet från illegal fildelning genom att utveckla nya tjänster och alternativa inkomstkällor har branschen allt mer gått över till att vakta sitt gamla material, som man många gånger inte ens försöker sälja utan bara håller på lager tills någon sprider det på nätet. Då slår företagen till.

– När de dyker upp på Youtube kommer de och kräver pengar utan att utveckla sina affärer alls.

Lars-Erik Eriksson, teknisk doktor på KTH, håller med. Debattörerna hävdar att ett fåtal stora medieföretag sitter på rättigheterna till omkring 80 procent av de äldre inspelningarna, utan att aktivt arbeta för att tjäna pengar dem på annat sätt än genom stämningar.

– De används mer för kontroll än för att utveckla affärer, säger Lars-Erik Eriksson.

Undersökningar bland studenter visar enligt honom att betalningsvilja finns, men bara om konsumenten känner sig säker på att en stor del av pengarna går till kreatören. Han räknar upp vad konsumenter är beredda att betala för: Innehållet, transporten, förpackningen och bekvämligheten.

– Var finns det här? Inte i gramofonbranschen i alla fall. Man har undlåtit att affärsutveckla, säger han.

I stället är det konsumenterna som själva har byggt sina egna mer funktionella, om än olagliga, system genom fildelning, menar han.

Karl Sigfrid, moderat riksdagsledamot och initiativtagare till onsdagens debatt, väckte stor uppmärksamhet när han i augusti krävde upphovsrättens avskaffande i en debattartikel i Dagens Nyheter. Han säger sig vara överraskad över hur stort stöd han har för sin åsikt i partiet, men medger att den är kontroversiell.

– Det parti som står närmast mig i den här frågan är centerpartiet, säger han.

De profilerade fildelningsmotståndarna fanns inte närvarande under seminariet, varför kraven på reformer fick stå i princip oemotsagda. I sitt inledningsanförande antydde Karl Sigfrid att frågan om fildelningens vara eller icke vara i sig är en överspelad fråga.

– Man måste kanske acceptera att tekniken finns och att folk har tillgång till den.