För åttonde året har World Internet Institute, WII, samlat in data om hur svenskarna använder internet. Resultaten i årets undersökning visar att den nya generationen internetanvändare nu gör stort avtryck i statistiken, de som vuxit upp med internet och som nyligen blivit myndiga. De "har tillgång till alla och använder internet till allt", enligt undersökningen som presenteras under konferensen Internetdagarna i Stockholm.

Internetanvändningen kryper också allt lägre ner i åldrarna. Bland barn under sju år har användingen fördubblats de senaste åren och var tredje förskolebarn använder i dag internet. Från första klass och uppåt är så gott som alla internetanvändare.

Internet-Sverige är fortfarande ett två-tredjedelssamhälle, två miljoner av svenskarna över 18 år använder inte internet i sin vardag. Orsakerna är generationsskillnader och skillnader i inkomst och utbildning. Framför allt ekonomin visar ett tydligt samband med vem som har tillgång till internet, enligt undersökningen.

90 procent av svenskarna har tillgång till internet "någonstans", 76 procent använder internet någon gång, men bara 68 procent använder internet hemma minst en gång i veckan. Och 43 procent av befolkningen känner sig inte delaktiga i "det nya informationssamhället".

Undersökningen visar också att bredbandsutvecklingen gjort att nätanvändningen förändrats. Informationssökning är fortfarande dominerande, men musik, video och spel är på frammarsch med den yngre generationen. 18-29-åringar placerar idag internet som främsta källa för både information och underhållning.

97 procent av de surfande svenskarna använder e-post, 87 procent tar del av nyheter och 78 procent betalar räkningar på nätet.

Svenskarna blir allt mindre oroade för faror på internet. 42 procent är oroade för kreditkortsbedrägerier, en minskning från 72 procent år 2000. 32 procent är oroade för ökad övervakning och kontroll från företag och myndigheter, en minskning från 50 procent år 2000.

Detta kan också ses i den ökade benägenheten att e-handla, som gått från 8 procent år 2000 till 37 procent idag.