För tio år sedan var internetannonsering ett ganska okänt och skumt fenomen. Nu omsätter annonsering online för första gången mer än tv-reklamen. Omritningen av annonskartan är ett faktum, enligt färska siffror från Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM.

Det tredje kvartalet 2007 gick 14 procent av annonskakan till nätet enligt IRM. I pengar handlar det om närmare en miljard, ca 924 miljoner kronor. Annonseringen i tv omsätter samtidigt 13,8 procent.

Tillväxten för internetannonsering är fortsatt hög, 30 procent. Tredje kvartalet i fjol uppgick internets andel till 11,1 procent av annonskakan. Den höga tillväxten gör att internet kan köra om tv trots att tv-reklamen repat sig lite från tidigare tapp och ökat med 6,5 procent under tredje kvartalet.

Om man ser på årets 9 första månader ackumulerat är tv fortfarande större än nätet. Sett till kvartalet är dock internet nu det tredje största reklammediet, efter dagspress och direktreklam.

Den purunga mobilmarknadsföringen har en betydligt blygsammare omsättning enligt IRMs statistik. Den omsatte 8 miljoner kronor tredje kvartalet, vilket förvisso är en ökning med 400 procent jämfört med samma period i fjol.