Operatörerna får en ny roll som övervakare om de förslag som i dag lades fram utredningen om lagring av trafikdata blir verklighet. Men Bredbandsbolagets vd Marcus Nylén tycker det är bra att reglerna blir tydligare.

– Vi är positivt inställda till tanken bakom förslaget, att vi får ett bra samarbete mellan operatörer och myndigheterna och en tydligare struktur. Men bara så länge vi inte får en polisiär roll och själva ska jaga brottslingar, säger han.

De flesta kunder kommer vara ok med att information om deras internetanvändande lagras, tror han, så länge reglerna om när informationen ska lämnas ut är tydliga och lagringen går att lita på.

– Vi som en seriös och stor spelare måste ta det på allvar och lagra informationen på ett säkert sätt, säger Marcus Nylén.

Men han vänder sig emot att operatörerna själva tvingas stå för den största delen av kostnaden. Det kommer, enligt utredningens egna beräkningar, att kräva investeringar på omkring 200 miljoner kronor och ju mer rigorös säkerheten är kring de känsliga uppgifterna desto mer kommer det kosta.

– Självklart kommer vi inte att snåla, men det är en enorm kostnad och jag tror inte att man som kund är beredd att betala mer för att ens uppgifter ska lagras, säger Marcus Nylén.