I sitt anförande och efterföljande debatt vid avslutningen av konferensen Internetdagarna på tisdagen gick infrastrukturminister Åsa Torstensson, c, till motattack mot kraven på ett större statligt helhetsansvar för it-infrastrukturen.

– Det är lätt att kalla på staten och kräva att den ska göra allting. Staten är inte lösningen på alla problem. En stor statlig satsning skulle ta död på lokala initiativ och hämma investeringsviljan hos marknadens aktörer, sa Åsa Torstensson.

Staten kan på sin höjd kliva in där marknaden saknar intresse, men det är enbart där det inte finns underlag för privata aktörer som en fortsatt bredbandsstöd kan komma att delas ut.

– Det gäller att hitta rätt mix av det privata och det offentliga, sa Åsa Torstensson, som också höjde rösten mot operatörerna:

– Jag har lyssnat och mött marknadens kritik. Jag har tagit tag i det marknaden efterfrågat. Nu förväntar jag att marknadens aktörer gör sitt!

Uppmaningen kom i den debatt om telekommarknaden som följde på Åsa Torstenssons anförande.

Den effektivare lagen om elektronisk kommunikation som träder i kraft vid årsskiftet och det kommande lagförslaget som ger PTS makt att beordra en delning av Teliasonera tros vara viktiga steg mot en mer stabil och förutsägbar telemarknad.

Men ännu är det långt dit och trätan mellan operatörerna är allt annat än över, vilket tisdagens debatt gjorde tydligt.

Thomas Ekman, ansvarig privatmarknaden på Tele2 och David Frydlinger, chefsjurist på Ventelo, gick återigen till angrepp mot Teliasoneras agerande på accessmarknaden. Frydlinger gav också Post- och telestyrelsen, PTS, en släng av sleven. Myndigheten har själv en del av ansvaret för de långa rättsprocesserna som stoppat upp utvecklingen.

– Det handlar inte bara om stabilitet och förutsägbarhet, utan också om förtroende. Förtroendet för Teliasonera och PTS är inte det bästa. Vi har haft en regulator med fokus på snabbhet i beslut, som då gjort avkall på kvaliteten i föreläggandena.

Något som David Troeng, chef för konkurrensavdelningen på PTS, också tvingades instämma i, åtminstone sett bakåt i tiden.

– Jag håller med om att det finns brister i tidigare beslut, sa David Troeng, som blev angripen också från Teliasonera.

– Reglera gärna nätet, men rör inte min tjänsteutveckling. Att PTS nu går in och säger att även slutkundstjänster ska regleras, det är att gå för långt, sa Erik Hallberg, chef för bredbandstjänster på Teliasonera.

Han syftar där på PTS senaste rättsliga giv där man kräver att Teliasonera ger konkurrenterna tillgång till samtliga slutkundsprodukter, inklusive digital-tv.

– På nätnivå ska alla ha samma tillgång till nätaccessen, kontrade David Troeng.

Även om mycket av dagens debatt kretsar kring Telias kopparnät är alla överens om att gränsen för kopparns kapacitet snart nås.

– Långsiktigt behöver vi något bättre än kopparnätet. Samtidigt tycker jag inte att det är en mänsklig rättighet att ha fiber till hemmet. Man kan jämföra det med kommunalt vatten och avlopp - bor du innanför avloppsnätet får du koppla in dig, bor du utanför får du klara dig själv, sa Patrik Fältström, internetstrateg på Cisco och ledamot av regeringens it-råd.

Han påpekade också att debatten om konkurrens på bredbandsmarknaden till viss del missar målet. Som Patrik Fältström ser det finns det tre nivåer, infrastruktur, ip-transport och tjänster. I dag diskuteras enbart konkurrensen på det två understa nivåerna, när det är konkurrensen på tjänster som är det viktiga för konsumenterna:

– Där jag bor har bara Telia mobiltäckning, därför har jag ett abonnemang hos Telia. Men skulle jag vilja använda Tres musiktjänst kan jag inte göra det. Ett annat exempel: Jag har parabol från Canal Digital och jag kan inte få in TV3. Det går inte. Här ligger problemet.

Fakta

Konferensen Internetdagarna hölls för åttonde året av Stiftelsen för Internetinfrastruktur som ansvarar för Internets svenska toppdomän.

I konferensens slutdebatt deltog infrastrukturminister Åsa Torstensson, Erik Hallberg, chef för bredbandstjänster på Teliasonera, Thomas Ekman, ansvarig privatmarknaden på Tele2, David Troeng, chef för konkurrensavdelningen på PTS, Patrik Fältström, internetstrateg på Cisco och David Frydlinger, chefsjurist på Ventelo. Moderator var Computer Swedens chefredaktör Johan Hallsenius.