Förslagen grundar sig till största delen på ett EU-direktiv som Sverige förbundit sig att följa. Och kritiken mot datalagringsplanerna från bland annat operatörer som får bekosta de enorma informationslagren är känd sedan länge.

En allvarlig aspekt av datalagringen har förbisetts. Utredningsförslagen riskerar att slå mot hjärtat av den vägvinnande affärsdynamik som gjort internet till vår främsta tillväxtmaskin.

Internetexplosionen bygger på att nätoperatörerna inte kan styra vilka tjänster användarna får tillgång till. Innovativa tjänster når alltid fram till användaren även om de konkurrerar med nätoperatörens egna tjänsteutbud. Datalagringskraven riktar sig till nät­operatörerna som får en ursäkt att återigen ta kontroll över konkurrerande tjänster som trafikerar deras nät.

Strikt från brottsbekämpningssynpunkt blir datalagringenförslagen inte heller särskilt effektiva.

Verklighetens Tony Soprano har redan fickorna fulla av mobiler och kontantkort för att undvika spårning och avlyssning. Utredningens förslag förutsätter att han inte vidtar samma försiktigthetsmått för att undvika spårning när det gäller e-post och ip-telefoni.

När utredarens version av EUs datalagringsdirektiv införlivats med svensk lagstiftning har svenska Sopranos sedan länge bytt e-post mot någon webbaserad informationskanal som inte omfattas av datalagringsbestämmelserna.