PTS wimax-auktion körde igång i förmiddags. 50 företag ska bjuda på 1 100 regionala radiolicenser – fyra i varje kommun – i 3,6-3,8 GHz-bandet. Auktionen väntas pågå i mellan en och två veckor.

Den första inledande budrudan i förmiddags innehöll inga överraskningar. Budnivån är genomgående låg. Det särklassigt högsta budet just nu ligger på 189 000 kronor och gäller en av licenserna i Stockholms stad.

Utgångsbuden för en av wimax-licenserna i exempelvis Malmö ligger på bara 66 000 kronor. För flera av landets regionhuvudorter hamnade utgångsbuden på mellan 20 000 och 30 000 kronor. På ungefär samma nivå hamnade öppningsbuden för de största förortskommunerna till Stockholm, Botkyrka och Huddinge.
Licenserna är teknikneutrala men väntas i praktiken användas nästan uteslutande för wimax. I framtiden kan frekvenserna i 3,6-3,8 GHz-bandet bli intressant även för andra användningsområden. Frekvensbandet som nu går under klubban kan inom kort pekas ut som ett tänkbart radiospektrum för en framtida 4g-standard av Internationella Teleunionen, ITU.

Fakta

Stockholm 189 000 kronor
Göteborg 108 000 kronor
Malmö 66 000 kronor
Uppsala 41 000 kronor
Örebro 32 000 kronor
Linköping 31 000 kronor
Helsingborg 28 000 kronor
Norrköping 28 000 kronor
Jönköping 27 000 kronor
Umeå 25 000 kronor
Borås 24 000 kronor
Lund 24 000 kronor
Sundsvall 21 000 kronor
Botkyrka 20 000 kronor
Huddinge 20 000 kronor