Försvarshögskolan, FHS, har satsat 2,5 miljoner kronor på laboratoriet som invigdes tidigare under våren. I första hand ska det användas i kurser i it-säkerhet och it-krigföring kopplade till skolans tekniska officersutbildningar. Men även personal på andra myndigheter ska kunna utbildas för att bättre förstå hur datorattacker fungerar i verkligheten.

I labbet finns flera serverrack sammankopplade i ett slutet nätverk. Datorerna kan konfigureras för en mängd olika simulationer baserade på tänkbara verkliga attacker mot ett land, en organisation eller ett företag.

– En typiskt labb handlar om att ta reda på hur ett intrång gått till eller försöka skydda sig mot en attack. Vi har till exempel designat flera laborationer kring hur överbelastningsattacker går till, säger Joel Brynielsson, forskare i datalogi vid Försvarshögskolan.

Rent tekniskt är laborationerna, som sker i ett slutet nätverk, identiska med ”verkliga” attacker. Men att det skulle röra sig om utbildning för blivande datorskurkar säger FHS bestämt nej till.

– Datalogiskt är det ingen större skillnad på attack och försvar, säger Joel Brynielsson.

– Användningsområdet är uppenbart. Men det är viktigt att vi ser över vem som får gå utbildningarna. Det handlar självklart inte om att utbilda några illasinnade hackare, fortsätter han.

Det nya laboratoriet är ett tecken på att frågor som rör it-säkerhet och it-krigföring blir allt viktigare inom försvaret, säger kommendörkapten Ronald Forsberg, projektledare och sektionschef på FHS:

– Kunskapsnivån måste hela tiden höjas inom försvarsmakten när det gäller sådana här frågor. För att följa med i utvecklingen måste vi följa med tekniskt på skolan, säger han.

Ronald Forsberg öppnar även för att vissa utbildningar kan säljas till kunder utanför det militära.

– Då är det viktigt att vi inte hamnar i en otillbörlig konkurrenssituation. Då måste vi erbjuda någonting unikt, säger han.

I en serie artiklar granskar Computer Sweden krigföringen på nätet.