När EUs konkurrensmyndigheter fick kännedom om affären i september uppgav företagen att deras aktiviteter inte överlappar. Google beskrev sig själv som leverantör av onlineannonser och Doubleclick utgav sig för att vara leverantör av tjänster för leverans, hantering och rapportering av annonser till webbpublicister.

Men EU-kommissionen misstänker att affären kan hämma konkurrensen. Djupgranskningen kommer att avse om Doubleclick hade kunnat växa till en konkurrent inom marknaden för onlineannonser. Den ska också undersöka om fusionen - som kombinerar onlineannonser med teknik för att leverera annonser - kan leda till försämrade villkor för konkurrenterna och hur detta i sådana fall kan påverka konkurrensen.

Den 2 april nästa år ska ett resultatet läggas fram.