Bland de kommuner som genomfört förstudier kring byte till Openoffice märks Stockholms stad. Förstudien genomfördes förra året och visade att det skulle kosta 3 000–3 800 kronor per användare för att uppgradera Microsofts Officeversion.

Ett byte till Openoffice skulle bara kosta 795 kronor per användare.

Med 25 000 användare skulle det alltså gå att tjäna tiotals miljoner kronor.

Men enligt Carina Lundberg Uudelepp, Stockholms stads stadsdirektör med ansvar för it, finns ännu inga beslut om att byta till en öppen plattform.

Mats Östling, it-strateg på Sveriges Kommuner och Landsting, anser att en viktig orsak till att så få kommuner kommit till skott är bristande beställarkompetens.

– Ofta uppger de att MS Office är en viktig del i den egna infrastrukturen som verksamhetssystemet ska fungera tillsammans med. De har inte ställt krav på informationstillgång, säger Mats Östling.

– Många har hållit på och funderat och flera har fått politiska uppdrag att utreda ett byte. Det som alltid dyker upp i dessa diskussioner är svårigheterna med de hårda kopplingarna mellan MS Office och olika verksamhetssystem, säger Mats Östling.

För att kunna byta till ett annat kontorsprogram måste användarna alltså betala för nya kopplingar till verksamhetssystemen.

– Egentligen handlar det inte om att byta ut det ena kontorsprogrammet mot det andra, utan om att få tillgång till informationen i systemet på ett öppet och standar­diserat sätt. Det viktiga är informationen, inte formatet, konstaterar Mats Östling.

På Myndigheten för skol­utveckling säger sig Peter Karlberg inte se någon förändring i valen av plattform.

– Vi för ingen statistik kring detta men jag ser ingen ljusning för Openoffice trots att skolorna rimligen borde kunna spara pengar genom ett plattformsbyte.

En förklaring till detta är att skolornas system oftast är integrerade med kommunernas.

– Några har varit på väg men sedan fått backa och oftast har det stupat på att folk uppfattat det som en stor förändring, säger Peter Karlberg.

– Lärarna tycker att de behärskar de paket som finns och vill inte gärna byta. Sedan är det nog så att Microsoft svarat på utmaningen genom att ge bättre rabatter till skolorna.

Lasse Ståhl, konsult på det egna bolaget Comeco Consulting i Uppsala, är specialiserad på kontorsprogram och driver exempelvis webbplatsen Excelsupporten.se.

Han utför konsulttjänster inriktat på Excel åt många företag och är förvånad över att så många fortfarande valt att hålla kvar vid Microsofts Office.

– De större företagen använder alltid MS Office, men jag tycker att det är ganska konstigt att småföretagarna inte använder ett alternativ som är så bra och billigt som Openoffice. Jag tycker att det är mycket trångsynt av de större företagen att inte prova på ett alternativ, säger Lasse Ståhl.

– It-chefer är så rädda att göra fel.

Fakta

I Sverige hör Osby kommun till de få som valt att byta till Oprnoffice men utomlands börjar det röra på sig.
I Tyskland har hela 40 procent av högskolorna valt att gå över till både Linux och Openoffice.
Nyligen meddelade Peugeot Citroën att 20 000 av företagets anställda ska börja arbeta med Openoffice i stället för Microsofts kontorsprogram.