Oracle lanserade i veckan nya versioner av sina mellanprogram på konferensen Openworld i San Francisco. Under sitt tal betonade vice vd:n Thomas Kurian funktioner som är populära på sociala nätverkssajter. När dessa funktioner ska komma till användning på företag kallas de Enterprise 2.0.

– Vår vision är att föra in funktionerna i företagstilllämpningar, så att de kan kopplas ihop med informationssystem, säger han.

Nyckeln till att lyckas med Enterprise 2.0-tillämpningar är enligt Thomas Kurian att använda programmet Universal Content Manager som ingår i Fusionfamiljen, skriver Eweek.

Förutom sociala funktioner ligger tyngdpunkten i lanseringen på tjänsteorienterade arkitekturer, soa.

Oracle lanserar även administrationsverktyget Enterprise Manager 10g. Med det ska det gå att kontrollera hur processer och kommunikation mellan tillämpningar fungerar, hur prestanda är sett ur slutanvändarens synvinkel, samt hur infrastrukturen i stort fungerar. Bland nyheterna i version 10g märks snabbare diagnoser av prestanda, samt integration med det helpdesksystem som kom in i Oracles sortiment när företaget förvärvade Siebel.

Även Fusion GRC Intelligence har presenterats i en ny version. Det är ett system för att analysera och hantera risker och för att kontrollera att regler för spårbarhet av information efterlevs. Det är oklart i skrivande stund hur väl anpassat systemet är till svenska förhållanden.

Data Mining Masking Pack är ett system för att skydda information genom att hemlig information ersätts av realistisk, men inte komplett information.

Oracle i Sverige avböjer att kommentera lanseringen av Fusion 11g och de andra produkterna.

Fakta

Bland produkter som kommit i ny version i Oracles Fusionfamilj för mellanprogram märks följande: SOA Suite, Webcenter Suite, Applications Server, Jdeveloper, Enterprise Content Manager, Business Intelligence Suite, Enterprise Performance Management System, Identity Management Suite.