Han har varit verksam i USA i 17 år. Först som professor på University of Colorado och därefter som vd för konsultföretaget Gronstedt Group. I förra veckan besökte han Sverige. Han framförde sitt för it-avdelningar bistra budskap på bland annat på IBM Software Day. Han är förvånad över den positiva responsens. I de flesta fall arbetar han på uppdrag av marknadsavdelningar eller informationsavdelningar och där mottas hans budskap med öppna armar, men på IBM Software Day befann han sig i lejonets kula.

– Jag vara beredd på burop, men jag fick överraskande positiv respons. Det får väl ses som ett tecken på att det finns sjukdomsinsikt, säger Anders Gronstedt.

Han tar sin utgångspunkt i den stora förändring som just nu sker i både samhället och i organisationer. Utvecklingen går mot en öppnare och mer demokratisk kommunikation.

– Internet är på väg att uppfylla sitt ursprunglig löfte om att alla ska kunna delta med sina speciella kompetenser.

Internet har länga varit låst till Web 1.0 som bara befäster den traditionella hierarkiska modellen med kommunikation uppifrån och ned. Genom Web 2.0 är den på väg ut.

– Men de flesta it-avdelningar hänger inte med utan blir enbart nej-sägare. De slår vakt om säkerhet i stället för öppenhet och står i vägen för utvecklingen.

Anders Gronstedt träffar ofta marknadschefer och även företagsledare som är förtvivlade över it-avdelningar som enbart säger "det går inte".

– It-chefer är bara intresserade av att tågen ska gå enligt tidtabellen, men de bryr sig aldrig om var tågen är på väg.
Och visst går det att ändra attityd och öppna systemen. Anders Gronstedt tar IBM som exempel. Företaget har idag 5 000 anställda som använder Second Life.

– Second Life har helt och hållet ersatt de traditionella videokonferenssystemen.

Och olika slags podcasts har ersatt den traditionella internutbildningen.

– Det är företagsledningen som måste driva på utvecklingen. Det kan inte it-avdelningen göra, men den måste öppna för utvecklingen och inte som nu ställa sig i vägen för den.

Nu kommer också den nya generationen, 27 år och yngre, som kallas de digitala infödingarna till skillnad från äldre som är digitala invandrare.

– De yngre har levt i en high tech-värld sedan barnsben och kommer till en stenåldersvärld i företagen.

De unga är inte vana vid att lyssna till vad han i toppen har att säga. Genom communities och forum är de vana vid att kommunicera peer-to-peer.

– Unga bryr sig mer om vad jämnåriga säger. Därför måste företag öppna för kommunikation som tillåter peer-to-peer.

En positiv tendens ser Anders Gronstedt i den ändrade attityden till introduktionen av nyanställda. Tidigare har introduktionen varit ett sätt att så snabbt som möjligt få in den nyanställde i företagskulturen.

– Idag försöker företagen snarare att skydda nyanställda från företagskulturen så att de kan bli förändringsagenter.

Fakta

Utveckling av webben där innehållet på webbsidorna till stor del skapas av användarna. Flera utvecklingar räknas till web 2.0:

  1. Persondatorns program ersätts med webbaserade program som körs i webbläsaren. (Se också rich internet application).
  2. Användarna lagrar sina filer (text, musik, bild) på webbservrar som tillhandahålls av webbföretag, oftast gratis.
  3. Användarna bidrar till materialet på webben - de är inte längre bara besökare på webbsidor, de lägger till, kommenterar, skriver om och bygger egna tillämpningar.
  4. Användarna bildar gemenskaper och utbyter tips, filer, information och värderingar med varandra. Webben blir alltså en gemensam hårddisk för användarna.