Rapporten, som togs fram av Domstolsverket och Domarförbundet, kom redan 2003 och tar upp frågan om att specialutbilda domare för extra komplicerade eller känsliga mål.
It-brottslighet pekas särskilt ut som ett område där specialisering kan behövas. Detta eftersom ”det krävs grundläggande kunskaper i datateknik för att kunna handlägga dem på ett effektivt och kompetent sätt”.

Sedan dess har ingenting hänt inom it-brottslighet, trots att domare har börjat specialisera sig inom flera andra områden, till exempel ekonomisk brottslighet och mål där små barn är inblandade.

– Sedan rapporten kom har många domare tagit till sig kritiken från åklagare och advokater som hävdar att vissa mål är så komplicerade att det krävs specialisering, säger Marie B Hagsgård, verksamhetsutvecklare på hovrätten för västra Sverige och en av rapportens författare.

Av rapporten framgår att en lång rad organisationer, bland andra riksåklagaren, Svenskt Näringsliv och Advokatsamfundet, förespråkar mer specialiserade domare.

”Arbetsgruppen har emellertid inte lyckats finna någon lämplig avgränsning för dessa måltyper”, skriver rapportens författare och fortsätter:

”Frågan om specialisering av dessa typer av mål bör dock hållas levande.”