Konkurrensverkets svar på regeringsutredaren Cecilia Renfors förslag om en tuffare fildelningslag är glasklart: myndighetsutövning bör inte privatiseras.

Enligt Konkurrensverket är det ”tveksamt att företag eller organisationer ägnar sig åt något som kan liknas vid myndighetsutövning. Att ge internetleverantörer en lagenlig rätt och skyldighet att säga upp abonnemang till följd av systematiska intrång i upphovsrätten innebär att leverantörer får långtgående befogenheter gentemot enskilda individer”.

Myndigheten säger också att när den som drabbas av en sanktion är en enskild individ utan ekonomiska, juridiska eller tekniska resurser kan detta leda till att den enskildes informationfrihet allvarligt begränsas.

I slutänden betyder detta även att förtroendet för näringslivet urholkas och att balansen mellan myndigheter, marknadens aktörer och medborgarna rubbas.

– En ordning där privaträttsliga organisationer agerar som myndighetsutövare riskerar att skada förtroendet för kommersiella aktörer. Uppgiften ska de rättsvårdande myndigheterna ta initiativ till, säger Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren.

Fakta

Cecilia Renfors föreslår att internetoperatörer ska bli skyldiga att säga upp abonnemang för användare som olovligen delar med sig av musik och film på nätet. Stängs inte abonnemanget får upphovsrättsinnehavaren kräva att operatören betalar böter.