Innovation blir främsta drivkraften för att skapa välstånd. Det säger Gary Hamel, som är en av världens mest kända managementgurus. I en ny bok, The Future of Management, redogör han för sin syn på hur tekniken påverkar framtidens företagsledande.

Under mer än 20 år har Gary Hamel studerat vad företagen behöver göra för att kunna konkurrera bättre. Han myntade, ihop med managementgurun CK Prahalad, begreppet kärnkompetens, alltså den unika kompetens som företag har som ger konkurrensfördelar.

I nya boken är grundtesen att många av de principer och den praxis som används för att driva ett företag alltid finns där för att lösa olika problem, som handlar om att bli effektivare. Här ser han en paradox:

– Att bli effektivare är att bli mer konform, att upprätta standarder och skapa regler och protokoll. Ändå är främsta förutsättningen för innovation att ha en öppenhet i tanke och handling, säger han i en intervju med IDG News.

Hamel vill se en total förändring av företagen, från hur anställda utnyttjar sin arbetstid till hur chefer inspirerar de anställda. It-avdelningarna spelar en avgörande roll i denna utveckling.

– It-avdelningen måste dels bygga system som stöder innovation, dels tala om hur företagen kan använda ny teknik för att förbättra existerande affärsmodeller och leverera nya produkter och tjänster, säger han.

Hur ska it-avdelningen bli mer innovativ?

– För att vara innovativ krävs insikter om kunder, teknik och konkurrenter. I de flesta företag behålls dessa insikter av ett fåtal funktioner. Det gäller att våga experimentera och göra nya saker.

– I dag är de flesta företag så hårt drivna att varje krona och timme är dedicerad till något verksamhetskritiskt projekt. En vanlig fråga är om företagets it-system gör det mer anpassningsbart eller mindre.

– Den enskilt största bromsklossen i många företag är oftast it-avdelningen. Den gör allt den blir tillsagd, så att den blir översvämmad av arbete och inte kan göra något annat under det kommande halvåret.

– It-avdelningen är så hämmad av säkerhetstänkande och kontroll att den inte vill röra systemen. När man gör förändring med hjälp av it-funktionen handlar det ofta om en förändring vid sidan om existerande system.

Du säger i boken att operativ innovation sällan ger långsiktiga konkurrensfördelar, men det är ofta något som it-chefer jobbar med.

– En sak jag beskriver i boken är innovationernas hierarki. I botten finns operativ innovation, alltså det företagen gör för att bli smalare och snabbare på att leverera tjänster till kunderna.
– Ett steg upp är produktinnovationen, som gör att det finns platta tv-skärmar. Sedan kommer den affärsmässig innovationen. Dell har en gång varit innovativt när det gäller att skapa nya affärsmodeller.

– Ytterligare ett steg upp befinner sig innovation avseende arkitekturer. Där handlar det om att få hela branscher att tänka annorlunda. Som när Apple med sitt Itunes fick musikföretagen att tänka i nya banor kring hanteringen av digitala rättigheter.

– På toppen finns innovation för företagsledningen. Min forskning tyder på att denna innovation ger konkurrensfördelar. Tyvärr satsar it-avdelningen minst resurser på det som ger mest värde, alltså nästan ingenting på toppen.

Om Gary Hamel var vd skulle han vid varje budgetmöte och varje utvärdering ställa frågan till it-chefen om hur stor andel av företagets totala budget som går till projekt som skapar något unikt för den egna branschen.

– Alltför många företag kör samma program, oavsett om det är Oracle eller SAP. Vi blir allt mer beroende av ett fåtal it-tjänste­företag. Men det enda som spelar roll är i vilken grad företaget använder it på ett unikt sätt, där det verkligen behövs, säger han.

– Beroende på hur stor den total budgeten är bör andelen unika och nyutvecklande projekt ligga på mellan 30 och 50 procent. Överallt där vi inte kan skapa konkurrensfördelar, bör man låta något annat företag utföra jobbet.

Vilken förmåga måste en it-chef ha för att anses vara innovativ?

– Innovation är att utmana den egna branschens dogmer. Nummer två är att förstå tidiga varningstecken på demografiska förändringar, ändrad lagstiftning, och allt annat som en bransch måste ha koll på. Sedan gäller det att ha en empatisk förmåga att förstå kunderna och vad som gör dem frustrerade.

Fakta

... skillnaden mellan nya och gamla företag:
– Det är enklare att bygga en innovationsvänlig managementmodell för den som börjar med ett vitt papper. Men många personer som startar egna företag kommer från storföretag.

– Så det finns mängder av dna från industrieran även i de nya företagen. En övning jag brukar göra är att utgå från att de vill starta ett nytt företag. Hur dramatiskt skulle de förändra det företag de leder? De flesta kommer inte på något radikalt alternativ.

... sitt påstående att internet är bästa metaforen för hur management bedrivs på 2000-talet:

– Management handlar om att utöka den mänskliga förmågan, att inspirera och uppmuntra folk att göra det bästa. Och det handlar om att samla mänskliga förmågor så att de kan tillsammans kan utföra vad de inte klarar individuellt. Att bygga en Boeing 787 exempelvis.

– Internet gör samma sak. Det förstärker och samlar mänsklig förmåga. Det demokratiserar kreativiteten, från digitala kameror till bloggar och mashups. Nätet är förvånande bra på att samla mänsklig förmåga. Linux är den snabbast växande mjukvaran som mänskligheten har skapat.

– De tre största utmaningarna för företagen är att öka anpassningsbarhet, innovation och uppmuntran. Här är internet det mest anpassningsbara, innovativa och uppmuntrande på hela planeten.

... it-chefens roll i affärsutvecklingen:
– Om jag är it-chef och vill öka affärsvärdet, är ett sätt att lösa problem hos affärsområdescheferna. Men om detta är hela it-chefens uppfattning om hur denne ska addera värde, blir förmågan att lösa andra människors problem begränsad av andra människors fantasi och förmåga.

– It-chefens roll är att komma med nya idéer. Att vara mer än reaktiv. Att ha mängder av idéer, egna synpunkter och att peka på möjligheter som affärsområdescheferna aldrig tänkt på.

– En it-chef bör lägga mer tid på webben, eftersom det är där den mesta innovationen äger rum. Det gäller också att tillbringa mer tid med människor som är yngre än 25 år.

Titel: The future of management.
Författare: Gary Hamel.
Förlag: Harvard Business School Press.
Pris: Cirka 200 kronor.

Gary Hamel har skrivit ett flertal böcker och hans ideér har inspirerat mängder av företagsledare.

Hans kommande bok, The Future of Management, är under utgivning på Harvard Business School Press.

Han är professor på London Business School, inriktad på strategisk och internationell företags­ledning.