Myndigheten Sparnämnden som är huvudman för Statens personadressregister, Spar, bjuder nu ut hanteringen av registret på marknaden. Det exklusiva avtal som informationsföretaget Infodata haft under lång tid har sagts upp och upphandlingen av nya leverantörer är i full gång.

– Det har funnits en osäkerhet om framtiden, men nu har Sparnämnden insett att Spar som registerform kommer att leva kvar tills vidare. Samtidigt har man sett att den monopolsituation som råder i dag inte är riktigt bra, säger Rune Jalmsell, kanslichef på Sparnämnden.

Avtalet som Infodata suttit på tecknades en gång med Dafa Data, det statliga bolag som hade uppgiften att driva registret.
Avtalet, som ”löpt på” utan att förnyas sedan dess, ger Infodata rätten att sälja informationen ur registret mot att företaget betalar en avgift till staten.

För 2007 är avgiften 13 miljoner kronor.

Spar har i dag omkring 100 000 kunder och antalet transaktioner ur registret uppgår till i snitt 20 000 per timme. Infodata och ägaren Bisnode drar i år in omkring 200 miljoner kronor på Spar.

Från den 1 januari 2009 ska nu fler företag få konkurrera om intäkterna. Sparnämnden siktar på att teckna avtal med fyra leverantörer. Upphandlingen har inletts med en kvalificeringsomgång, där sex företag väljs ut att få fortsätta ge anbud. Upphandlingen sköts av Skatteverket och sista dag för anbud till kvalificeringen är 5 december.

Avtalen som sedan tecknas sträcker sig fram till sista december 2011, med möjlighet till förlängning i två år till.
– Kraven vi ställer är bland annat att företaget ska omsätta 15 miljoner kronor per år, ha referenser av likartad verksamhet och uppfyller minst riskklass 4 i kreditvärdighet. Dessutom har vi långtgående säkerhetskrav, säger Rune Jalmsell.

Hur avtalen kommer att se ut rent ekonomiskt är under upphandlingssekretess, men dagens modell kommer att ändras.

– Generellt sätt ska uppgifter ur statliga register säljas till en självkostnadsnivå, så är det inte nu. Den avgift som Infodata betalar är mer än det kostar för Skatteverket att ta fram uppgifterna, säger Rune Jamsell.

Spar omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och icke svenska medborgare, totalt 9,4 miljoner personer. I registret finns folkbokföringsuppgifter och taxeringsavgifter. Registret används av myndigheter och företag för att hålla sina kundregister aktuella, men också för att få ut urval av målgrupper för direktreklam eller undersökningar. Taxeringsuppgifter för enskilda personer får dock bara lämnas ut till polisen och tullen.

Fakta

1977 inrättades Spar efter ett riksdagsbeslut och drevs av myndigheten Datacentralen för administrativ databehandling.

1986 bolagiserades myndigheten och blev det statliga bolaget Dafa Data AB.

1993 bröts Infodata ut ur Dafa och såldes till franskbrittiska it-koncernen Sema Group.

2005 köptes Infodata av Bonnier Affärsinformation, där private equity-bolaget Ratos samtidigt köpte ett 70-procentigt innehav.

2006 byter koncernen namn till Bisnode, som i dag ägs till 80 procent av Söderberg-ägda Ratos och till 20 procent av Bonnier Holding.