Det går att spara mellan 2 400 och 2 900 kronor per användare och år genom att byta ut vanliga datorer mot tunna klienter, enligt de beräkningar som gjorts bland användarna.
De tunna klienterna kan ses som enkla ”mottagare” som kan komma åt programmen utan att något behöver installeras på deras hårddiskar. Programmen finns i stället på servrar.

Kristinehamns kommun räknar med besparingar på 3,2 miljoner per år eller cirka 2 500 kronor per arbetsplats.

– Skillnaden mellan att köra en tunn klient och en standard-pc är cirka 2 000 kronor och sedan kan man lägga till ytterligare besparingar genom att dra ner på supportpersonal, berättar kommunens it-chef, Harry Enbom.

Enligt skolverket går det 376 087 elever i gymnasieskolan och 962 349 i grundskolan. Datortätheten varierar på skolorna. I Kristinehamn går det tre gymnasielever per dator, på högstadiet är det fyra och i de lägre årskurserna fem.

Om Kristine­hamns datortäthet skulle gälla för hela Sverige skulle besparingen för att gå över till tunna klienter bli 300 miljoner kronor enbart för gymnasiet, för hela skolan skulle den bli nästan 800 miljoner kronor.

Det finns även pengar att spara på att byta ut Microsofts program mot öppna program. Sammantaget med tunna klienter handlar det om en miljardbesparing.

– Vi är väldigt noga med att inte göra några egna glädjekalkyler, det är kunderna ofta väldigt skeptiska till. Men det är helt klart att många av våra kunder kan göra stora besparingar, säger Cendios försäljningschef Hans Leidebring.

Cendio är ett svenskt bolag som ligger bakom Thinlinc, ett program som kopplar tunna klienter mot datorresurserna på en central server.

Motala Kommun hör till pionjärerna när det gäller satsningar på alternativ till Microsofts produkter. 19 av kommunens grundskolor och flera gymnasier har gått över till Openoffice.
Enbart satsningen på Openoffice innebär besparingar på cirka 400 000 kronor om året för skolorna medan man spar en tusenlapp per dator på att inte betala licenskostnader för Windows. Totalt handlar det om besparingar på flera miljoner kronor per år för kommunen.

I Stockholm genomfördes förra året en förstudie som visade att det skulle kosta mellan 3 000 och 3 800 kronor per användare för att uppgradera Officeversion, jämfört med en kostnad på bara 795 kronor per användare att byta till Openoffice.

– Besparingen blir inte riktigt så stor som vi räknat med i projektet, säger Pär Adolfsson, it-chef på Södermalms stadsdelsförvaltning där man har cirka 200 personer som kör Openoffice i stället för Microsofts Office.

– Licensen för Microsoft Office kostar cirka 2 500 kronor per pc men eftersom vi räknar med att få cirka 400 nya pc-användare som ska använda Openoffice i stället kommer vi dessutom att slippa betala en miljon kronor i licenspengar till Microsoft, säger Pär Adolfsson.

Fakta

Tunn klient i stället för vanlig pc.
Linux som operativsystem i stället för Windows.
Openoffice i stället för Microsoft Office.