Rolf Bengtsson, ansvarig för den enhet på myndigheten Verva som hanterar pc-upphandlingar, säger att man inte har några aktuella kalkyler för en övergång till tunna klienter och öppna program men tvivlar på att det kan handla om så stora besparingar.

– Att så få trots allt gjort den övergång som du efterlyser, speciellt inom skolan, tyder på att besparingarna inte är så stora, säger Rolf Bengtsson.

På Myndigheten för skolutveckling är Peter Karlberg pådrivande för att utveckla informationshanteringen inom utbildningsområdet.

– Självfallet är det så att skolan skulle kunna få ut mer av de resurser som läggs på it om man valde andra lösningar. Det är dock viktigt att ha klart för sig att de eventuella besparingar man kan göra oftast behövs för att öka tillgängligheten till tekniken. Samtidigt är den enskilda skolans inflytande över sin it-miljö starkt begränsad och ofta centraliserat till en kommunal it-avdelning, säger Peter Karlberg.

Han säger att de stora besparingarna kanske stämmer i matematiska termer men det förutsätter att tunna klienter verkligen kan ersätta all hårdvara, även sådan som behövs för mera kvalificerade uppgifter.

Thomas Andersson, produktchef för Microsoft Office tycker inte att man ska stirra sig blind på licenspriser för program.

– Hem-pc-revolutionen innebär att eleverna är vana vid de funktioner som finns

i Office och många av dessa finns inte i Openoffice. Licensfrågan är inte särskilt intressant att diskutera. Vårt Office är prissatt så att kunderna känner att värdet överstiger kostnaden, säger Thomas Andersson.