Trafikdatalagringsförslaget fick stöd av Folkpartiet och Kristdemokraterna vid fredagens EU-nämnd. Sammanträdet ägde rum med anledning av EU-rådets möte den 12 oktober, då rådet ska försöka enas om innehållet i rambeslutet för trafikdatalagring.

- Det känns oerhört bra att vi nu har stöd för vår linje, Det finns en betryggande majoritet för en oerhört viktig fråga, så att svensk polis även fortsättningsvis ska kunna använda sig av att kartlägga kontakter mellan personer som är misstänkta för grova brott, sade justitieminister Thomas Bodström efter sammanträdet uppger VLT.

Förslaget går ut på att all trafik för tele- och internettrafik ska lagras av operatörerna. Sverige är tillsammans med Storbritannien, Irland och Österrike initiativtagare till förslaget och en av de mest drivande är Thomas Bodström.