Mycket pekar på att det finns stora besparingar att göra i utbildnings-väsendet på att välja öppna program.

Lärarutbildningarna bör ta ett större ansvar för detta, anser Fredrik Paulsson, lektor vid Umeå universitets institution för interaktiva medier och lärande.

– I dagsläget kommer de flesta lärarstudenter enbart i kontakt med Microsofts Office. Lärarutbildningens it-inslag tenderar att bli en produktutbildning snarare än att ge generella kunskaper om att arbeta med Officeprogram. Nuvarande fokus på Microsofts program skapar ett tryck från lärare som är ovilliga att byta Officelösning för att de är bekväma och trygga med Microsofts, säger Fredrik Paulsson.

Han anser att skolorna måste ta ett bredare grepp på it-strategin.

– I stället för ett ensidigt fokus på Office skulle jag vilja se en mer övergripande strategi för att arbeta med öppna program på både klient och server. I offentlig verksamhet borde öppna alternativ användas när sådana finns.

Fredrik Paulsson påpekar att forskningen inom området fortfarande är ganska tunn men att det mesta tyder på att rätt teknikval kan innebära stora kostnadsbesparingar.

– Dessutom finns en del indirekta besparingar som kommer av att arbeta med öppna format och standarder där handlar mycket om att frigöra informationen från system och applikationer.

Det största problemet här rör hårda kopplingar till verksamhetssystem, men Fredrik Paulsson anser att det bara är toppen av isberget.

– Grundproblematiken ligger i att man gjort dessa hårda kopplingar från början. Det visar snarare på en bristande insikt om hur en hållbar it-infrastruktur bör byggas.

– Ofta handlar det om små speciallösningar som tillåtits växa och bli allt mer komplexa till dess att de till slut blivit ohållbara. Det måste åtgärdas förr eller senare och det är väl ett utmärkt tillfälle att göra det i samband med byte av Officelösning, säger Fredrik Paulsson.

Hans åsikt delas av Mats Östling, it-strateg på Sveriges Kommuner och Landsting.

– De kommuner, både i Sverige och i andra länder, som har kombinerat ett byte av kontorsprogram med en utbildning av användarna har upptäckt att det inte handlade om en fortbildning och att lära om. I stället handlar det om en grundläggande utbildning i att använda kontorsprogram på ett effektivt sätt, säger han.

– Det har inneburit att effektiviteten i arbetet har ökat påtagligt efter bytet av program. Det är alltså inte byteti sig som är problemet utan den bristande kunskapen om hur och till vad programmet kan användas, säger Mats Östling.

Fakta

Universitetslektorn Fredrik Paulsson och it-strategen Mats Östling är kritiska till den del av lärarutbildningen som rör it. Lärarstudenterna borde få mer generella kunskaper om ordbehandling och kalkylprogram, med mindre fokus på Microsofts Officepaket.