Kursdeltagarna som var redaktörer från tv och tidningar var alla medvetna om att informationstekniken spelar en central roll för utvecklingen av medierna, men de upplevde att inställningen hos deras it-avdelningar var ”det går inte”. Det verkar alltså råda en total låsning mellan verksamhet och it-avdelning i landets mediehus.

I förra veckan publicerade CS en intervju med managementkonsulten Anders Gronstedt. Han budskap var att it-avdelningarna måste öppna sig. Sluta vara nej-sägare. Bejaka allt det som sammanfattas med webben 2.0.

Han anser att it-avdelningarna blockerar utvecklingen. Ett bistert budskap, men det intressanta är reaktionerna på intervjun. Det blev nästan 50 kommentarer på www.computersweden.se. Uppenbarligen har Gronstedt retat upp många på it-avdelningarna.

Bortsett från de riktigt låga angreppen återkommer tillmälen om klädseln hos dem som ställer krav på it-avdelningarna. De kallas ömsom för ”slipsarna”, ”kostymerna” eller för ”de propert klädda”.

För otroligt många år sedan var nidbilden att de som jobbade på dataavdelningen var klädda i vita rockar och träskor. Inte vet jag hur de är klädda i dag, men en del av dem verkar i alla fall avsky folk som är ”propert klädda”. Bortom tjafset om klädstilar, som påminner om svunna tiders klasskampsretorik, ligger något djupare och mer problematiskt. Det illustrerar klyftan mellan it-avdelningen och verksamheten.

”Här sitter vi, visserligen är vi sunkigt klädda, men vi vet vad it är och där ute sitter puckona, ofta välklädda, som inte vet ett skit om it”. Efter 15 års diskussion om att it-avdelningarna måste blir verksamhetsorienterade har klyftan blivit djupare än någonsin.

Visst är det lätt att förstå varför it-avdelningen väljer den säkra lösningen. ”Vem tror ni får skiten när lönelistan publiceras på Facebook eller lösenord ligger uppe för alla att se på Google Calender”, heter det i en av kommentarerna.

Och pressen på it-avdelningen kommer inte bara från webben 2.0-grejer, utan också från tung nationell eller internationell lagstiftning, som Sarbanes-Oxley.

Dessutom blir hackarna allt mer förslagna. Ja, frågan är om inte många av de mest kreativa programmerarna finns i den ljusskygga branschen.

Nu är de yngre och välutbutbildade på väg in i arbetslivet. De är digitala infödingar och uppvuxna med webben. De är vana vid chatt, communities, bit torrent, peer-to-peer och att kunna koppla upp vilka prylar som helst till nätet. För dessa infödingar är dagens företag med kommunikation uppifrån och ned och nej-sägande it-avdelningar som stenålder.

Den kortsiktiga lösningen för ett företag är att göra sig av med it-avdelningarna. Det blir en ny outsourcingvåg, men det innebär inte att företag står utan it-kompetens. Alla affärsutvecklare vet att det aldrig går att runda informationstekniken.

It har aldrig varit så central för affärsutveckling som i dag, men det krävs ny organisation och nya roller. Allt som rör sig kring begreppet affärsarkitekt verkar vara det mest hoppfulla. En roll med benen i båda lägren kan överbrygga motsättningarna, men det blir en smärtsam process i de flesta företag och organisationer.