De anställda på Erik Penser Fondkommission använder flitigt sina webbtjänster liksom deras kunder.Men för att få en säker påloggning krävs en bra autentiseringsmekanism – och den är numera virtuell. När den gamla hårdvarulösningen skulle bytas föll valet på Portwise virtual appliance.

– Det fanns bra möjligheter att anpassa den till bakomliggande tjänster och koppla ihop den med olika katalogtjänster och webbservrar plus att den motsvarade de krav vi hade på autentiseringsmekanismen, säger Niklas Åhlander, nätverkstekniker på Erik Penser Fondkommission.
Redan tidigare hade Erik Penser Fondkommission börjat virtualisera andra system och då passade det bra att även virtualisera applikationen som sköter autentiseringen av användarna.

Bytet till den virtuella tillämpningen var helt odramatisk, säger Niklas Åhlander.

– Vi hade systemet i en fysisk miljö först i några år och övergången till den virtuella miljön märkte inte användarna av alls så det gick helt smärtfritt.

Portwise virtual appliance bygger på VMwares Virtual appliance och kan köras direkt i en existerande VMwaremiljö eller också separat med hjälp av
VMwares Player.

Hela applikationen ligger i ett paket där det finns operativsystem och allt som behövs för att köra den. Det gör att det blir väldigt enkelt att ta den i drift.

– Man behöver inte installera någonting extra utan allt som behövs finns med, säger Per Hägerö som är produktchef på Portwise.

På så sätt blir den virtuella applikationen lika lättinstallerad som en fysisk tillämpning och det är också en av poängerna med att använda virtualisering anser Portwise.

– För oss som mjukvaruleverantör var det här ett sätt att möta konkurrensen från hårdvaruleverantörerna och ha en produkt som är precis lika säker och lättinstallerad fast den ligger i mjukvara, säger Per Hägerö.

I och med att allt som behövs för att köra applikationen ligger inbakat i ett paket får kunderna också all support från ett ställe.
Vare sig problemet ligger i själva applikationen eller i operativsystemet tar leverantören hela ansvaret och kunden slipper ifrån en situation där programleverantören skyller på leverantören av operativsystemet och vice versa.

En extra fördel med att använda virtualisering för att bygga applikationer som Per Hägerö ser är att uppgraderingar blir enkla att genomföra.
– Det är väldigt enkelt att byta version för det handlar egentligen bara om att exportera en ny konfigurationsfil och starta med den så är den nya versionen igång, säger han.

Fakta

Erik Penser Fondkommission är en oberoende privatägd fondkommissionär som erbjuder tjänster som analyser, diverse placeringsinstrument, obligationshandel med mera.
Företaget har 115 anställda och huvudkontoret ligger i Stockholm.