På onsdagens möte kommer naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen att ta beslutet att lägga ner sina utbildningar i datavetenskap. Dekanus Torbjörn von Schantz lät i våras göra en utredning om konsekvenserna av en nedläggning av datavetenskapen. Utredningen visade att det skulle krävas 50 procent fler studenter än det söktryck som finns i dag för att utbildningen skulle gå ihop ekonomiskt.

– Den främsta anledningen till beslutet är att vi måste spara pengar, säger Torbjörn von Schantz, dekanus på naturvetenskapliga fakulteten. Vi har haft en stadigt vikande tillströmning av ansökande och det gör att vi måste tänka rent ekonomiskt här.

Nedläggningsbeslutet har mötts av en storm av kritik från lärarna på den institution som berörs. Lärarna anser inte att ekonomin är ett större problem för institutionen. Till skillnad från många av de större institutionerna är datavetenskapen skuldfri.

– Jag tycker det är konstigt att fakultetsstyrelsen har så bråttom att lägga ner, säger Andrzej Lingas, ämnesansvarig professor för de datavetenskapliga utbildningarna. Det här är första året som vi har ett ekonomiskt underskott och vi ges inte ens en chans att rätta till det här.

Torbjörn von Schantz är inte överraskad av kritiken mot nedläggningsbeslutet.

– Det är klart att det kommer kritik vid en nedläggning, säger Torbjörn von Schantz. Jag hade inte förväntat mig att en institution skulle låta sig läggas ner frivilligt.

Andrzej Lignas tycker nedläggningen påverkar Lunds universitet mycket negativt.

– Lunds universitet skulle bli det enda större lärosätet i Norden
utan en utbildning samt ett masterprogram i datavetenskap och utan forskarutbildning och forskning i grundläggande datavetenskap.

Det är bara de datavetenskapliga utbildningar som ligger under naturvetenskapliga fakulteten som kommer att påverkas av nedläggningsbeslutet. De datatekniska utbildningarna på Lunds Tekniska Högskola, LTH, påverkas inte av nedläggningen.