Kannan har utvecklats av Orange och PG Tips och har namnet ReadywhenUR.

Det räcker med att skicka meddelanden ”switch on' för att sätta på kokaren.

Den är försedd med en radiomottagare, som är förprogrammerad för att ta emot meddelanden från vissa mobilnummer, samt en enkel mekanisk hävarm.

Från januari kommer den att finnas ute i handeln.