Microsofts satsning på säkerheten i Windows Vista kan ha under­minerat försäljningen av operativ­systemet. Många företag håller fort­farande igen på investeringarna i Vista, ett år efter att lanseringen.

Microsoft har lagt mycket tid och pengar på Vistas säkerhet sedan Windows XP och de program som körts där visade sig känsliga för skadliga program som Blaster, Slammer och Mydoom. Microsoft har släppt XP Service Pack 2 för att minska vissa problem men prioriteringarna på företaget har varit klara:

– Vi bestämde oss för att säkerhet skulle vara topprioritet i nästa version av Windows, säger George Stathakopoulos, chef för Microsofts produktsäkerhet, till IDG News.
Säkerheten i Vista har varit ett samtalsämne över hela världen. Efterhand medger källor nära Microsoft att säkerheten ändå inte har varit tillräckligt viktig för att få företagen att uppgradera till Vista.

Robert Hansen är vd på säkerhetsföretaget Sectheory i Texas och en av talarna på Microsofts hackarkonferens Blue Hat. Han har tidigare varit kontraktsanställd på Microsoft och säger att före­taget är medvetet om att den hårda fokuseringen på säkerheten i Vista kan ha varit ett felsteg, som man nu vill rätta till.

– Microsoft är visserligen nöjt med förbättringarna av säkerheten i Vista, men kundernas reaktion på förbättringarna har varit ganska blek. Under det kommande året kommer säkerheten visserligen vara viktig, men den kommer sannolikt att prioriteras ned till förmån för fler funktioner, säger han.

Robert Hansen uppger också att Microsoft har valt bort vissa funktioner för att operativsystemet ska vara användbart och säkert. Microsoft har planer på att förbättra bland annat funktionerna för användarkontroll i en framtida uppdatering.
En bakgrund till Microsofts nya strategi är att företaget känner ett hårt tryck från Apple att göra sitt användargränssnitt mer intuitivt och användarvänligt. Tanken är att erbjuda en ökad användbarhet och att göra operativsystemet mer intuitivt och samtidigt säkert.

I en intervju i förra veckan om Vista sa Microsofts produktchef för Windowsklienter, Mike Nash, att Microsoft är medvetet om att säkerheten inte är ett tillräckligt starkt argument för att köpa Vista.

Han anser i stället att styrkorna i operativsystemet som kan få igång försäljningen är bättre uppdateringar, administrationsmöjligheter och förmågan att lagra ljud och bild.

Microsoft verkar dock ha från början ha missbedömt hur viktig säkerheten skulle vara som ett argument för att få igång försäljningen till Microsofts affärskunder.

– Men i ärlighetens namn verkar företaget stå inför ökad komplexitet vad gäller stöd och marknads­föring av Vista, säger Tim McAtee, analytiker på Marketing Sherpa, ett företag som arbetar med analyser och omvärldsbevakning för marknadsförare.

– Vid varje version av Windows konkurrerar Microsoft med sig självt, säger han.

Microsoft jobbar vidare på att utveckla och marknadsföra teknik som många kunder sanno­likt anser är en naturlig del av ett operativsystem, uppger han.

Genom att säga till kunderna att en ny funktion i operativsystemet inte varit tillräckligt bra tidigare och försöka sälja den genom förbättringar minskar man på sikt kundernas förtroende.

– Kundernas tillit urholkas om du förväntar dig att de ska köpa en uppgradering för att korrigera tidigare misstag, säger Tim
McAtee.

Han får medhåll av en San Francisco-baserad pr-konsult som var med och lanserade Windows 95.

– Idén att säkerheten bara ska finnas där, utan att man ska behöva marknadsföra den, kan vara ett skäl till att Vista förbättrades säkerhetsmässigt. Säkerhet är något Microsoft hela tiden hanterar, med upp­dateringar och genom att rekrytera folk som kan säkerhet. I stället för att göra det till en funktion som man lanserar på bred front borde Microsoft ha kunna marknadsföra de häftiga funktionerna som faktiskt finns, säger konsulten.

Fakta

Ett av de mest irriterande inslagen i Windows Vista är enligt användarna säkerhetsfunktionen user account control, uac, som skickar poppuppfönster i tid och otid.

Användarna kan undvika poppupp­fönsterfloden om de
loggar in som administratörer – men då motverkas också syftet med Vistas höjda säkerhet.