Det var inte länge sedan de på Stockholms universitet använde språket Pascal för att lära studenterna programmering, trots att det finns både enklare, modernare och mer verksamhetsanknutna språk för undervisning i programmeringsmetodik, till exempel Java.
Det är fem veckors studier som lätt kunnat användas på ett bättre sätt.

Självklart kan inte företagen utan ansträngning förvänta sig att helt kostnadsfritt varje år bli erbjudna en ny laddning studenter med skräddarsydda kunskaper som passar deras behov perfekt.
De bör dra sitt strå till stacken precis som universiteten.

För teoretiska kunskaper behöver varvas med praktiska erfarenheter.

Ta bara exemplet med doktorerna.

Vem vill få sin diagnos ställd av en läkare som inte fullgjort sin 18 månader långa allmäntjänstgöring vilken inbegriper omfattande mängder praktik med handledning?

It är i dag en samhällskritisk komponent som måste fungera hela tiden. Ingen vill att en total nybörjare ska sköta utveckling och drift av något som är så pass viktigt.

Det är på sin plats att rekommendera den gamla hederliga dialogen. Den här gången mellan universitet och näringsliv.

Det finns säkert de som hävdar att dialogen är etablerad.
Men med tanke på hur få som söker sig till teknikorienterade utbildningar i dag så är jag ytterst tveksam till om det samtalet hittills varit meningsfullt.