Det var för två år sedan som Glocalnet inledde ett omfattande arbete för att förbättra företagets kvalité, däribland servicegraden. Som ett steg i detta arbete har Glocalnet nu också gjort kundservice tillgänglig på Facebook.

– Glocalnet arbetar ständigt för att förbättra kundernas upplevelse av bolagets tjänster. Genom att flytta ut delar av Glocalnets kundtjänst på Facebook möter vi kunderna där de
befinner sig. Nu kan man alltså maila, ringa och facebooka Glocalnets kundtjänst, säger Martin Tivéus i en kommentar.

Rent konkret kommer Glocalnet att öppna en gemensam grupp för kundtjänst som går under namnet Glocalnet Kundtjänst, som Facebook-användare kan kontakta.