– Jag är glad över att få lämna över till Nils Svartz. Han har god erfarenhet av olika chefsbefattningar inom polisen och de senaste tre åren som chef för Rakelenheten vid KBM. Jag och Nils har haft ett bra samarbete och har samma syn på hur samhällets krisberedskap bör utvecklas, säger myndighetens nuvarande generaldirektör Lars Hedström, som på måndag tillträder en tjänst på statsrådsberedningens kansli för krishantering.

– Det blir intressant att få vara med om att utveckla samhällets krisberedskap och förbereda en ny myndighet inom området. Jag anser att KBM står stark inför de kommande förändringarna och de senaste årens arbete inom myndigheten kommer att avspegla sig i den kommande propositionen, säger Nils Svartz i en kommentar.