Sudo är namnet på ett Unixkommando som gör det möjligt för vanliga användare att på ett säkert sätt utföra operationer som normalt kräver administratörsrättigheter. Sudo såg dagens ljus 1980 och används på operativsystem av typen Linux, Unix och BSD, samt på Mac OS X.

I juli 2000 fick Microsoft, förvånande nog, det amerikanska patentet 6775781 på tekniken bakom Sudo. Drygt sex år senare såg Microsoft till att använda tekniken som beskrivs i patentet i operativsystemet Windows Vista.

– Det ser ut som om patentet omfattar Sudo. Det är fel att Microsoft skaffar ett patent på 20 år gammal Unixteknik, och det tror jag nog att alla anser, säger Jonas Bosson, ordförande för FFII, Förening för en fri informationsinfrastruktur.

Varför agerar ni på Microsoft så här?
– Generellt uttalar vi oss inte om enskilda patent. Men patentgrupper på företag i allmänhet har till syfte att söka patent, säger Mathias Strand, jurist på Microsoft i Sverige.

Jonas Bosson har en förklaring till Microsofts agerande.

– Microsoft samlar på sig massor av patent som företaget kan använda i förhandlingar med andra företag. I utbyte mot att garantera att inte stämma andra företag kan Microsoft få dessa att skriva på avtal som företaget föreslår.

Men om ett patent inte uppfyller kravet på att omfatta ny teknik, är det inte bara att bestrida det då, i förvissningen att man kommer att vinna tvisten?

– Vem vill pröva alla dessa dåliga patent? Det är jättedyrt och riskabelt att bestrida ett enda patent, säger Jonas Bosson.
Avtalet mellan Microsoft och Novell förra året är ett exempel på ett sådant här avtal. Det innefattar att Microsoft ger patentskydd för Novellanvändare, alltså att inte stämma dem för intrång i Microsofts patent.

Claes Pantzar som är rådgivare på patentbyrån Brann har en positiv inställning till patent i allmänhet, men tycker att det är olyckligt om patent felaktigt utfärdas till teknik som redan är känd. Om möjligheten att bestrida patent säger han så här:

– I USA är det alltid den som har mest pengar i påsen som vinner. I Tyskland finns det ett ekonomiskt betydligt bättre system för att testa patent. Om vi får ett liknande system i Sverige tror jag att fler patent kommer att prövas.

Se patentet här.

Fakta

Enligt Sanna Wolk, patentforskare på Stockholms universitet, är små företag missgynnade i tvister om patentintrång.
Claes Pantzar på patentbyrån Brann berättar att en patentprocess i Sverige kostar från tiotusentals till hundratusentals kronor. I USA handlar det om miljontals dollar.