Datainspektionen konstaterade i början av sommaren att Antipiratbyråns insamling av misstänkta fildelares ip-nummer strider mot personuppgiftslagen, PUL. Antipiratbyrån ansökte då om undantag från PUL och i samma veva gjorde Ifpi samma sak.

Det är enligt PUL förbjudet för andra än myndigheter att samla in uppgifter relaterade till brott, men Datainspektionen har möjlighet att bevilja undantag. Idag meddelade DI att både APB och Ifpi får ett tidsbestämt undantag från PUL fram till slutet av 2006.
- Vi är glada att DI såg positivt på det här. Det är en förutsättning för vårt arbete och en förutsättning för att skapandet av ny film och underhållning, säger Antipiratbyråns ordförande Björn Gregfelt.

Hur ska ni använda er av undantaget från PUL?
- Det blir ingen skillnad mot den verksamhet som bedrevs innan Datainspektionen uppmärksammade det här. Under deras handläggning har vi inte hanterat ip-nummer.

Innebär det att ni kommer att stämma fildelande privatpersoner.
- Det är ju bara en liten del av det vi sysslar med, vi fortsätter att titta på de frågorna. I första hand använder vi ip-numren för att meddela internetoperatören om vi finner bevis för illegal fildelning.

Enligt Datainspektionen innebär organisationernas insamling av ip-nummer inte "någon otillbörlig kränkning av den personliga integriteten". Datainspektionen anser också att APB och Ifpi har rätt att tillvarata sina medlemmars intressen. DI säger att de enda uppgifter som samlas in är sådana som fildelarna själva publicerat genom att delta i ett nätverk och att uppgifterna enbart kommer att sändas vidare till polis, domstol och internetleverantörer.

Eftersom ip-numren inte av APB eller Ifpi används för att identifiera personen bakom ip-numret anser DI att det inte handlar om ett register i syfte att lista personer som misstänks vara inblandade i illegal fildelning.

Antipiratbyråns motpart i fildelningsdebatten, Piratbyrån, tar Datainspektionens beslut förvånansvärt lugnt.
- Jag kan inte själv bedöma hur PUL ska tolkas så det är svårt att säga. Men helt klart är att det inte är bra att privata organisationer får agera brottsutredare, säger Piratbyråns Rasmus Fleischer och fortsätter:
- DI:s beslut betyder egentligen inte så mycket, men jag förstår om folk tycker att det är obehagligt.

För Piratbyrån är fildelarmålet i Västerås, som CS berättat om i veckan, av större vikt.
- Viktigast just nu är egentligen vilken roll de här organisationerna tillmäts av rättsväsendet. Rättegången i Västerås kommer att visa om man exempelvis tycker att det finns ett bevisvärde i skärmdumpar från Antipiratbyrån.

Datainspektionen säger att undantaget från PUL kan komma att tas tillbaka om det används på ett felaktigt sätt, eller om nya omständigheter dyker upp som innebär intrång i den personliga integriteten. Myndigheten ska följa Antipiratbyråns och Ifpis verksamhet under den tid undantaget gäller.

Fakta

Antipiratbyrån företräder företagen inom film- och dataspelsbranscherna och ska skydda upphovsrättshavares rättigheter.

Ifpi är skivbranschens motsvarighet till APB. Förkortningen står för International Federation of the Phonographic Industry.

Piratbyrån agerar för att ge stöd åt personer som i strid mot rådande uppfattningar om upphovsrätt kopierar information och kultur fritt.

Källor: organisationernas webbplatser.