Den här gången är det Stefan Berteau, säkerhetsforskare på Computer Associates, som står för avslöjandet. Sent i fredags – bara ett par timmar efter det att Facebook såg ut att ha avvärjt en växande övervakningsskandal genom att lova ändringar i annonssystemet Beacon – publicerade han information om systemets förmåga att övervaka Facebookanvändare även när de inte är inloggade på sajten.

Under helgen bekräftade Facebook för tidningen PC World att så är fallet. Beacon samlar in och sparar information om Facebookanvändares surfvanor även då de inte är inloggade på sajten och även om de valt att inte låta Beacon publicera information på Facebook om vilka sajter de besökt.

Informationen går stick i stäv med vad Facebook tidigare har berättat om Beacons funktionalitet. I mejlkorrespondens med Stefan Berteau har sajtens representanter hävdat att ”Så länge du inte är inloggad på Facebook skickas ingen information om vad du har för dig på andra webbplatser”.

Liknande uttalanden gjordes i en intervju med New York Times förra veckan. På en rak fråga om Beacon samlar in information även om användaren valt att inte publicera den på Facebook svarade en av sajtens produktmarknadschefer att så absolut inte är fallet.

Annonssystemet Beacon erbjuder riktad marknadsföring på Facebook, byggd på användarnas surfvanor och förehavanden på sajten. Systemet fick redan vid lanseringen utstå hård kritik från grupper som värnar om den personliga integriteten på nätet.

Facebook lyckades blidka den mesta av kritiken genom att låta användare välja om Beacon ska få publicera den information som samlas in. Men nu står det alltså klart att systemet fortsätter övervaka även de som inte loggar in på Facebook eller har valt att hemlighålla information om sina surfvanor.