Förkortningen Itil står för IT Infrastructure Library. Det kan verka konstigt – ett bibliotek? Men bibliotek är just vad det är.

Itil uppstod inom den brittiska statsförvaltningen som riktlinjer för it-verksamheten. Från början var de tryckta. Riktlinjerna har vuxit sedan begynnelsen 1989, och i dag är Itil en inofficiell standard i många länder. Senaste versionen spikades år 2000.

Itil är fortfarande ett bibliotek – en samling råd, erfarenheter och beprövaderiktlinjer. Praxis alltså.

Vill man ha biblioteket på papper så kan man fortfarande få det, men de flesta skaffar Itil på cd eller läser direkt på webben. Se www.itil.co.uk.
Mer än så
Men Itil är mycket mer än ett bibliotek. Runt Itil har OGC – Storbritanniens svar på Statskontoret – byggt upp en verksamhet med kurser, diplom och konsulter. Kurser i Itil ges i länder från Danmark till Nigeria och USA.

I Sverige är det föreningen ITSMF som sprider budskapet.

Om Itil är handboken så är ITSM det som handboken handlar om. ITSM står för "it service management". Det är konsten att styra företagets eller myndighetens it i enlighet med verksamhetens mål. Samt att se till att det blir effektivt och kostar så lite som möjligt.

Det hela är enkelt, åtminstone innan man genomför det i praktiken:

  • Skriv upp vad verksamheten ska åstadkomma. Vi ska sälja skor, vi ska bära ut post. Dela upp det i hanterbara bitar.
  • Skriv upp hur it ska bidra till verksamheten. Dela upp även det i hanterbara bitar.
  • Bestäm vad som är viktigt, vad som är jätteviktigt och vad som är mindre viktigt.
  • Dela ut arbetsuppgifterna på uppdragstagare, som kan finnas inom eller utanför företaget.
  • Skriv kontrakt med uppdragstagarna där det står vad de ska göra, vad det får kosta och vad som händer om det blir problem. Skilj mellan viktigt, jätteviktigt och mindre viktigt.
  • Sedan kan du luta dig tillbaka och lita på att allt fungerar, och om det inte fungerar så står det i kontrakten vem du ska skylla på.

Itil ger företag och myndigheter förebilder att utgå från, varningar för vanliga och ovanliga fallgropar och mallar för kontrakten. Snitslad bana alltså.