Den superlåga amerikanska arbetslösheten är en myt. I åratal har en amerikansk arbetslöshet på 3–5 procent visats upp i Sverige som ett exempel hur man kan uppnå extremt låg arbetslöshet med friare företagande. Det är en sanning med modifikation.

Den amerikanska arbetslösheten är inte som den svenska, men bra nära. För det första mäter statistiken de som registrerar sig för arbetslöshet i syfte att få ut arbetslöshetsersättning.

För detta krävs att man har legalt permanent uppehållstillstånd, vilket de som utgör den stora bufferten i amerikansk arbetsmarknad för säsong-industrier som bygge och jordbruk, de illegala invandrarna,
inte har.

15–20 miljoner illegala immigranter syns inte i statistiken och de är de som har den högsta arbetslösheten.

I Sverige är den verkliga arbetslösheten runt 15–20 procent om vi lägger ihop öppen arbetslöshet, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, förtidspensionerade och långtidssjukskrivna som skulle kunna återvända till arbetsmarknaden. Den amerikanska arbetslösheten ligger inte långt efter.

I maj 2005 var den officiella arbetslöshetssiffran 5,1 procent. Amerikanska Ams säger att om man lägger till dem som har daglönearbete och andra hopsnickrade försörjningar och är underutnyttjade genom att arbeta på ett underbetalt deltidsjobb fast de kan jobba heltid så hamnar arbetslösheten på 8,9 procent.

Fortfarande har vi inte lagt till de illegala invandrarna som utgör snart en tiondel av arbetskraft men med en fjärdedel utan sysselsättning.

Det skulle driva upp statistiken till närmare 12 procent.

Faktorer som gör att USA redovisar många i arbete påverkas även att pensionssystemet som gör att den som inte spar han inget har, den statliga pensionen är marginell, och det tvingar ut ett stort antal äldre som inte sparat tillräckligt att ta arbete i huvudsak handeln fast de normalt sett borde vara pensionärer.

En viktig faktor är lägsta lagstadgade lön, som är 39 kronor i timmen medan vissa stater som Ohio med undantag är så lågt nere som 21 kronor i timmen.

Det går inte att leva på. Det leder till att folk tvingas ta arbeten som aldrig normalt sett skulle utföras.

Bristen på skyddsnät gör att folk tvingas ta ett arbete som är så dåligt betalt att människor näppeligen kan försörja sig, vilket är mer en allmosa än arbete.

De låga lönerna för outbildad arbetskraft leder till att monotona arbeten inte automatiseras. Japan har 320 industrirobotar på 10 000 industriarbetare, USA har 63.

Allt detta driver upp sysselsättningen på papperet. Fortfarande gäller att en amerikansk lågkonjunktur ännu inte blivit så dålig som en socialdemokratisk högkonjunktur, men arbetslösheten är inte långt efter den svenska i verkliga tal.

Talet om en superlåg amerikansk arbetslöshet är en myt.

Precis som den svenska arbetslösheten är det statistiskt kuliss-måleri i den högre skolan.

Jan Kallberg