Idag presenterade Myndigheten för skolutveckling sin analys ”Ett effektivt användande av it i skolan”. Utredaren Torbjörn Skarin från konsultföretaget Metamatrix har analyserat svenska och internationell forskning om skolors användning av it.

– Hittills har myndigheterna inte sett en tydlig effekt och nytta av skolornas it-användning. Det behövs mätbara mål, säger han.

Analysen slår fast att teknikanvändningen måste vara ”kopplad till en pedagogisk idé”. Används tekniken fel får den inga effekter alls.
– Utbildningsförvaltningen och skolledarna måste tänka strategiskt och få med sig alla.

– Det kan inte vara en pappersidé som bara några få eldsjälar använder, säger Torbjörn Skarin.

Att satsa på it ger inga besparingar för skolan, däremot ger det förbättringar enligt Torbjörn Skarin.
– Studier visar att eleverna blir mer engagerade. Den nya tekniken kommer också att förändra lärarrollen. Eleven blir mer delaktig. Att söka på nätet och skapa presentationer med bilder från den egna digitalkameran och MP3-spelaren gör att eleven tar mer ansvar, säger han.

Mårten Ohlsson är svensklärare på gymnasiet. Han är mer tveksam till den nya synen på sitt yrke.
– Som lärare blir man handledare ibland men man kan aldrig helt sluta vara lärare.

Han tycker det finns en allmän övertro på it bland myndigheter.
– Jag är orolig för elevernas ansvarstagande. Det saknas en realistisk syn på hur det ser ut i klassrummen, säger Mårten Ohlsson.

Mellan 1999 och 2002 satsades 1,7 miljarder på projektet IT i Skolan, Itis. Men Itis blev aldrig det genomgripande projekt som det var tänkt.

– Man hade tanken, men var kanske lite för tidigt ute. Nu är tiden definitivt mogen för en nationell handlingsplan, säger Torbjörn Skarin.