Nu kan vem som helst kolla din kreditvärdighet i hemlighet.

Ett företag i Enköping erbjuder den tjänsten via sms. Det stod på Aftonbladets löpsedel idag.

Företaget kringgår kravet på att skicka en kopia av kreditupplysningen till den som kreditupplysningen handlar om. Andra kan alltså kolla dina skulder och dina tillgångar utan att du får veta något.

Företaget har nämligen registrerat in sin webbplats som en publikation med ansvarig utgivare. Då gäller inte kreditupplysningslagen utan tryckfrihetslagen.

Berlock, som företaget heter, pekar i sin reklam på fördelarna med att kunna ta kreditupplysningar i hemlighet. Men nackdelarna är minst lika stora.

– Kopian är en utmärkt inrättning, säger Håkan Meurling, jurist på Datainspektionen. Datainspektionen är den myndighet som ansvarar för kreditupplysning.

– Det är en kvalitetskontroll. Om den tillfrågade får en kopia kan han eller hon påpeka fel och begära rättelse.

Berlock är inte först med hemlig kreditupplysning, berättar Håkan Meurling. Datainspektionen har stridit ända upp i regeringsrätten för att stoppa Svensk Upplysningstjänst, ett företag i Malmö som har erbjudit hemlig kreditupplysning i flera år.

– Vi förlorade hela vägen.

Datainspektionen anser att hemliga kreditupplysningar är principiellt olämpligt, både av integritetsskäl och på grund av risken för att felaktiga uppgifter sprids. Därför har Datainspektionen bett regeringen att föreslå en lagändring. Kreditupplysning skulle alltså inte längre skyddas av tryckfrihetsförordningen. Dag Larsson, departementsråd på justitiedepartementet, säger att regeringen ska föreslå en skärpning av kreditupplysningslagen före jul.

– Det är en lucka i lagen som måste täppas till, säger han.

Fakta

  • Kreditupplysningslagen säger att uppgifter om personliga och ekonomiska förhållanden bara får lämnas ut om den som fråga har ett legitimt behov. Legitimt behov är det om man behöver kolla någons kreditvärdighet, alltså ifall man vågar låna ut pengar.
  • En kopia av kreditupplysningen ska alltid skickas till den som det gäller.
  • Datainspektionen har tillsyn över kreditupplysningar.
  • Genom att registrera in kreditupplysningstjänsten som tidning kan man kringgå kreditupplysningslagen. Då gäller i stället tryckfrihetsförordningen. Detta har fastställts genom en dom i regeringsrätten. En lagändring förbereds.