Bland nyheterna återfinns bättre stöd för säkerhet mot nätfiske och andra attacker, mer avancerad felhantering än tidigare och ett för Rails nytt grepp att sköta sessioner som numera nödvändigtvis inte behöver sparas på servern. Ruby on Rails 2 ska på flera sätt också ha förbättrad prestanda, till exempel genom att hantera liknande databasanrop på ett mer effektivt sätt.

En av de största förändringarna är dock att Ruby on Rails 2 har stöd för rest, en arkitektur för att tillhandahålla tjänster för server till server-kommunikation. Detta innebär att tjänsteorienterad arkitektur, soa, kan återgå till grundtanken om att system inte behöver vara integrerade med starka beroenden.

Soa har nämligen på senare tid allt mer kommit att definiera webbtjänstgränssnitt via soap vilket kan vara ett överdrivet komplicerat sätt att knyta samman system och som ofta skapar starka beroenden till produkter. Till skillnad från soap är rest-gränssnitt enklare att implementera och använda.

Stöd för serialisering till Json har också införts, liksom ett mer strukturerat sätt att hantera Rails konfiguration.

Ruby on Rails är ett öppen källkodslicensierat ramverk som används för webbapplikationer och bygger på språket Ruby. Tanken med Ruby on Rails är att underlätta utvecklingen av system i lättrörliga miljöer där kraven ofta ändras.