– Man kan använda tjänster som Windows Live Messenger utan att komma i konflikt med lagstiftningen, säger Andreas Halvarsson, it-rådgivare på Ernst & Young.

CS har berättat om att svenska företag kommit långt i anpassningen till olika regelverk, särskilt det amerikanska Sarbanes-Oxley, Sox, som kräver att myndigheter i efterhand ska kunna kontrollera underlagen för olika beslut som fattas.
I CS 10/12 -07 berättar Citymails it-chef att all kommunikation, även chatt, loggas så den ska kunna granskas i efterhand.

– Lyder ett bolag under någon kod som Basel II, Sox eller om en svensk bolagskod påpekar det blir man direkt tvingad till att lagra informationen som sprids via chattsystemen, säger Henrik Davidsson, vd för säkerhetsföretaget Ironport.

Johan Ström på Verito Specialized Hosting påpekar att reglerna dessutom stramas upp när EUs 8:e författningsdirektiv, Eurosox, blir lag i Sverige till sommaren. Det tillbakavisas nu av Andreas Halvarsson.

– EUs 8:e direktiv reglerar inte sådana frågor. Här handlar det främst om regler för revisorns roll och knappast något som rör it-produkter, säger han.

Andreas Halvarsson påpekar att reglerna för att kunna spåra och återskapa information bara berör dokument som finansiella redovisningar, kontrakt och liknande.

– Det finns ingen intention hos lagstiftarna att kontrollen även skulle omfatta chatt. Inga företag tar viktiga beslut genom att sitta och chatta.

Den åsikten delas av Per Furberg, it-jurist på Setterwalls advokatbyrå, som anser att debatten kring spårbarhet i alla system främst drivits av konsulter och systemsäljare.
– Jag vill hålla mig undan frågor som rör Sox, som jag anser är rena konsultfällan och ett försök att sälja stora, dyra system och tjänster, säger Per Furberg.

It-juristen Jim Runsten på advokatbyrån Bird & Bird ser inget i den svenska lagstiftningen som tvingar företag att lagra chattrafik.

– Jag kan bara notera att Trafik­datalagringsdirektivet och det svenska förslaget SOU 2007:76, som nu tagits fram, inte innehåller skyldighet att lagra innehållet, utan endast trafiken, säger han.

Micael Berger, Microsofts produktchef för Unified Communications, där Office Communicator och Live Meeting ingår, anser att chatt kan få en mer central roll.

– Mer och mer av vår kommunikation sker med chatt inom företagsvärlden och det är inte omöjligt att EUs kommande direktiv får regelverk som omfattar all typ av kommunikation, även chatt, webbkonferenser, telefoni och e-post.

Fakta

Många säkerhetsföretag varnar för att öppna chattsystem, som Live Messenger och Skype, kan ge virusmakare en lätt ingång bakom brandväggarna.

Här är de flesta ense men när konsulter och system­säljare även påstår att svenska företag måste långtidslagra chattrafiken går åsikterna isär.