Under 2007 ökade sysselsättningen med 105 000 personer, en rekordstor ökning som saknar motsvarighet sedan 1975. Men under nästa år bromsas ökningen och beräknas bli omkring 45 000 personer.

It-konsultbranschen hör till de mest positiva inför nästa år och ser en fortsatt stark efterfrågan under det kommande halvåret.

Företagen är beredda att rekrytera ett stort antal personer det kommande året, men enligt Ams kommer det sannolikt inte vara möjligt på grund av bristen på arbetskraft. Hälften av arbetsgivarna inom it-konsultbranschen uppger att de märker av svårigheterna att hitta personal.

Det dröjer innan effekten på konsultbranschen blir påtaglig, enligt Tord ­Strannefors, prognoschef på Ams.

– Till en början blir det en mild dämpning. Men konsulterna är väldigt starkt kopplade till vad som händer i övriga näringar. Att till exempel industrin känner av att orderingången har vikt kan även påverka konsulterna, säger Tord Strannefors.

Däremot ökar inte bristen på arbetskraft i höstens undersökning, något som förmodligen beror på att konsulterna sänkt kompetenskraven.

Bristsituationen inom it-konsultbranschen har lett till ökade löner, men också en skillnad i löneökningstakt mellan företag som märkt av bristsituationen och de som inte gjort det.

Arbetsgivarna tror att högskole- och civilingenjörer inom elektronik och it kommer vara bland de mest efterfrågade utbildningarna fram till 2009.