De tre hårddiskarna som togs i beslag innehöll både bevismaterial och privat information. För att ta fram bevisning mot den misstänkte 31-åringen analyserade både Antipiratbyrån och skivindustrins lobbyorganisation Ifpi innehållet, och resultatet ska nu tas upp av Linköpings tingsrätt. Det visar en genomgång av förundersökningen som P3 Nyheter har gjort.

”Undertecknad har på uppdrag av polisen i Östergötlands län undersökt tre stycken hårddiskar”, står det i en inlaga från Antipiratbyrån, som representerar film- och spelbranschen.

Åklagare Britt Louise Viklund anser inte att hon har gjort något fel, men håller med om att bevisningen kan bli mindre trovärdig eftersom den har tagits fram av intresseorganisationer.

– Det kan vara så att rätten bedömer att bevisningen har ett mindre värde eftersom det finns en koppling mellan den som vittnar och en intresseorganisation som antipiratbyrån. Men det är upp till rätten att avgöra, säger hon till P3 Nyheter.

Morgan Gerdin, mannens advokat, är däremot mycket kritisk och säger att agerandet är olämpligt.

Tillslaget mot mannens hem skedde i slutet av mars förra året. Rättegången i Linköpings tingsrätt inleds nästa vecka.

Läs även: Åklagaren: Antipiraterna ska vittna under ed